Stanovanjske skupine in prilagojena stanovanja

Zveza Sonček program (prilagojenega) bivanja za odrasle osebe s cerebralno paralizo in drugimi invalidnostmi izvaja že od leta 1991, ko je začela delovati prva stanovanjska skupina v Kranju, in ga postopoma širi tako po vsebini kot po obsegu.

Razvijamo različne oblike bivanja, poleg institucionalnega varstva v obliki stanovanjskih skupin še prilagojeno bivanje oziroma bivanje s podporo. S tem skušamo odraslim s telesno in/ali intelektualno oviranostjo poleg vse potrebne pomoči pri vsakodnevnih življenjskih aktivnostih zagotavljati tudi ustrezne razmere za čim bolj enakopravno in neodvisno življenje. Naš cilj je, da stanovalci živijo čim bolj polnovredno življenje v običajnem socialnem in bivalnem okolju ter program aktivno sooblikujejo.

Storitev institucionalnega varstva kot koncesionarji izvajamo od leta 1998 kot del javne službe. Imamo 52 mest v okviru šestih stanovanjskih skupin (v katerih živi od 6 do 11 stanovalcev) v Ljubljani (dve enoti), Dravogradu, Kopru, na Pragerskem ter v Štorah pri Celju. Ponujamo tudi možnost začasnih in občasnih vključitev, za katere se interes in potreba povečujeta iz leta v leto. Stanovanja ali stanovanjske hiše so praviloma v urbanem okolju, stanovalcu sta na voljo eno- ali dvoposteljna soba in souporaba skupnih prostorov. 

Zveza Sonček omogoča tudi samostojno bivanje v prilagojenih stanovanjih za odrasle osebe z invalidnostjo (v Mariboru, Štorah in Ljubljani). Leta 2017 pa smo pridobili novo petsobno stanovanje v Ljubljani v Celovških dvorih, v katerem razvijamo dodaten socialnovarstveni program prilagojenega bivanja – usposabljanja za samostojno in neodvisno življenje. 

Zveza Sonček in Društvo Sonček Dolenjske in Bele krajine sta leta 2022 dobila v uporabo nov stanovanjski objekt na Bučki v občini Škocjan, ki šestim odraslim osebam s telesno in/ali intelektualno oviranostjo omogoča bivanje s podporo zunaj primarne družine.

Hiša Sonček

Hišo Sonček v Vinčarjevi ulici na Viču je leta 2017 zgradil Javni stanovanjski sklad Mesta Ljubljane v zameno za štiri dvosobna neprofitna stanovanja na Novih Poljanah, v katerih je imela pred tem Zveza Sonček stanovanjsko skupino. Hiša je zgrajena po načelih sodobne gradnje z rekuperacijo. Razdeljena je v dve samostojni enoti v dveh etažah, spodnja etaža ima vrt, kjer lahko stanovalci v visokih gredah gojijo cvetje in zelenjavo, zgornja pa teraso, ki jo uporabljajo za posedanje na soncu. 

V vsaki enoti so po tri dvoposteljne sobe in ena enoposteljna ter dve kopalnici, velika dnevna soba in kuhinjski prostor. V hiši ob pomoči zaposlenih trenutno biva enajst stanovalk in stanovalcev. Vsi v dopoldanskem času obiskujejo VDC Sonček Ljubljana.

Hiša je v soseski družinskih in večstanovanjskih hiš, v neposredni soseščini stare ljubljanske gostilne Žabar, v bližini so tudi drugi lokali, trgovine in druge storitvene dejavnosti ter avtobusno postajališče s povezavo do mestnega središča.

Vinčarjeva 8, 1000 Ljubljana

Vodja stanovanjske skupine Ljubljana

Elion Rojec

Stanovanjska skupina Ljubljana

Stanovanjska skupina Neubergerjeva je ena najstarejših stanovanjskih skupin Zveze Sonček. Sestavljata jo dve trisobni stanovanji v prvem nadstropju večstanovanjskega bloka v stanovanjski soseski Župančičeva jama v centru Ljubljane. Stanovalcem so na voljo enoposteljne sobe, dve kopalnici in skupni dnevno-kuhinjski prostor. Stanovanji sta dostopni z dvigalom in prilagojeni osebam na invalidskih vozičkih. V soseski so trgovine, lokali in različne storitvene dejavnosti, v bližini sta osrednja ljubljanska železniška in avtobusna postaja, mestno središče je dostopno peš oziroma z invalidskimi vozički, kar vse omogoča stanovalcem neposredno socialno vključevanje v mestno življenje. 

V isti etaži je tudi garsonjera Zveze Sonček za prilagojeno samostojno bivanje osebe z invalidnostjo.

V vsakem od stanovanj trenutno živijo po trije stanovalci oziroma stanovalke, ki dopoldne obiskujejo VDC Sonček na Rožanski ali v Šiški v Ljubljani.

Neubergerjeva 9, 1000 Ljubljana

St. III:

St. IV:

St. V

Vodja stanovanjske skupine Ljubljana

Elion Rojec

Stanovanjska skupina Pragersko

Stanovanjska skupina je umeščena v naselje individualnih hiš v Krajevni skupnosti Pragersko, kjer so poleg znane železniške postaje še pošta, osnovna šola, vrtec, ambulanta, lekarna, trgovine, mesnica in nekaj zelo aktivnih lokalnih društev. 

V stanovanjski skupini trenutno živi enajst stanovalcev, ki jim pri življenju in delu pomaga osem redno zaposlenih sodelavcev ter študenti. Deset stanovalcev obiskuje VDC Sonček Maribor, ena stanovalka pa VDC Sonček Ptuj. Večina stanovalcev ima svojo sobo, nekaj jih je v dvoposteljnih sobah. Ker živimo v hiši sredi vasi, imamo nekaj kokoši in ribnik z lokvanjem in ribicami, v njem pa gostuje tudi nekaj žab. Na veliki pokriti terasi z dvema velikima mizama in žarom ter obraščeni s trto, poleti preživimo veliko časa. Na vrtu in v rastlinjaku pridelamo nekaj zelenjave, sadja in borovnic. S sosedi imamo dobre stike, občasno sodelujemo tudi na kakšni krajevni prireditvi. Že nekaj let nas enkrat vsako leto obiščejo prostovoljci iz Zavarovalnice Sava, ki nam pomagajo urediti vrt in se družijo s stanovalci. 

Letos smo obnovili dotrajano streho, zamenjali sistem ogrevanja in dokončali del v prvem nadstropju ter mansardi. Stanovalci in zaposleni vsak dan poskrbimo, da življenje in delo potekata tekoče, pa naj bo to priprava obrokov in  nakup potrebščin, hranjenje živali in urejanje okolice ali druženje ob kavi … 

Trubarjeva 9, 2331 Pragersko

Vodja stanovanjske skupine Pragersko

Dejan Sedovšek


Stanovanjska skupina Štore

V stanovanjski hiši v Štorah so osmim stanovalcem in stanovalkam na voljo 24-urno varstvo in oskrba ter različne prostočasne aktivnosti. 

Štore so naselje jugovzhodno od Celja, znano zlasti po železarni. V naši stanovanjski hiši št. 7a nudimo institucionalno varstvo, stanovanjska hiša št. 3b pa je namenjena uporabnikom, ki živijo samostojno, in najemnikom. V neposredni bližini so gasilski in kulturni dom ter železniška postaja. 

Stanovanjska skupina ima svojo kuhinjo, kjer vsak dan pripravljamo tople obroke. Živila naročamo enkrat na teden. Jedilnik sestavimo skupaj z uporabniki, da se približamo njihovim željam. Kuhinja je povezana z dnevnim prostorom, kjer se z uporabniki družimo, pogovarjamo, igramo družabne igre in srečujemo pri drugih popoldanskih aktivnostih. Vsak uporabnik ima svojo sobo z osnovno opremo. Lahko pa si jo opremi po lastnih željah in potrebah.

Cesta XIV. divizije 7a in 3b, 3220 Štore

Vodja stanovanjske skupine Štore

Nina Brglez

Stanovanjska skupina Dravograd

Koroška stanovanjska skupina deluje od leta 2003. Objekt je bil namensko zasnovan za osebe z različnimi stopnjami oviranosti. Zveza Sonček je montažno hišo zgradila delno z lastnimi sredstvi, delno s prostovoljnimi prispevki in donatorskimi sredstvi. Hiša stoji na mirni lokaciji v bližini mesta, s pogledom na reko Dravo. V njej biva osem stanovalcev, vsak od njih ima svojo sobo in možnost souporabe skupnih prostorov, ki se razprostirajo v treh etažah. Hišo obdajajo zelene površine, na katerih gojimo nekaj sadnega drevja in pridelujemo zelenjavo. V veliko veselje nam je prenovljena zgornja terasa, s katere se lepo vidijo vse lepote reke Drave, na spodnji terasi pa pripravljamo jedi na žaru, se družimo, občasno tudi z lokalno skupnostjo, ter uživamo v športnih aktivnostih.

Sveti Duh 34, 2370 Dravograd

Vodja stanovanjske skupine Dravograd

Katja Založnik

Stanovanjska skupina Koper 

Stanovanjska skupina ima prostore v pritličju stanovanjskega bloka z atrijem, ki leži neposredno ob Belvederu. To je območje ob robu zgodovinskega starega mestnega jedra z urejeno sprehajalno potjo z drevoredom in razgledom na Luko Koper. Sprehajalna pot vodi do Kopališkega nabrežja, kjer je mestno kopališče. 

V stanovanju v treh dvoposteljnih sobah biva šest stanovalcev. Vsaka soba ima tudi kopalnico. V stanovanjski skupini so jim na voljo zdravstvena in socialna oskrba in podpora ter različne prostočasne aktivnosti. Stanovalci se radi zadržujejo v skupnih prostorih, kjer igrajo šah in druge družabne igre ter se pogovarjajo o aktualnih temah, in na terasi, kjer v koritih gojimo rože. Zelo radi se odpravimo na izlet ali obiščemo dogodke v soseščini. Pogosto posedimo v senci na terasi, od koder je čudovit pogled na mestno plažo, Marino Koper in ladijski potniški terminal, ki ga obišče veliko križark. Opazovanje privezov, vkrcavanja in izkrcavanja potnikov križark in dogodkov s stojnicami, ki jih spremljajo ob privezu, je svojevrstno doživetje. Lahko spremljamo tudi dogajanje na morju – kopalce, regate, plovbe, vremenske pojave, galebe idr. Naša odlična lokacija nam omogoča vključevanje v lokalno dogajanje in nam daje občutek, kot da smo na poletnih koncertih, ki potekajo v neposredni bližini na ribiškem pomolu na Ukmarjevem trgu. 

Glagoljaška ulica 1 c, 6000 Koper

Vodja stanovanjske skupine Koper

Rahela Majcenovič

Prilagojeno stanovanje v Celovških dvorih

Zveza Sonček ima stanovanje v najemu za učenje samostojnosti, prilagojeno bivanje oziroma bivanje s podporo. V njem so najprej bivale študentke s posebnimi potrebami, uporabljali smo ga tudi za začasne in občasne sprejeme ter učenje samostojnosti, zdaj pa v njem bivajo trije stanovalci, ki za pomoč pri vsakodnevnih življenjskih aktivnostih, gospodinjstvu in osebni negi potrebujejo pomoč, zato imajo osebno asistenco oziroma so uporabniki storitve socialnega vključevanja/bivanja s podporo. 

Rakuševa 14, 1000 Ljubljana

Vodja stanovanjske skupine v Celovških dvorih

Violeta Suhadolnik

Stanovanjska hiša na Bučki  

S 1. junijem 2023 so se v stanovanjsko hišo na Bučki, ki jo je v okviru procesov deinstitucionalizacije zgradila Občina Škocja s pomočjo evropskih sredstev, vselili stanovalci. Hišo, ki bo omogočila samostojno bivanje šestim osebam z različnimi oviranostmi, skupaj upravljata Zveza Sonček in Društvo za cerebralno paralizo Sonček Dolenjske in Bele krajine. 

V sklopu objekta je tudi učna garsonjera, ki je prav tako v celoti prilagojena za osebe na invalidskih vozičkih ter je namenjena pripravi in usposabljanju za neodvisno življenje in prehod v samostojno življenje izven stanovanjskih skupin. 

Stanovalci na Bučki bodo lahko odločali o prav vsem, kar zadeva njihovo življenje, hkrati pa bodo deležni podpore strokovnih sodelavcev.  

Bučka 30A, 8276 Bučka

Vodja stanovanjske hiše na Bučki

Violeta Suhadolnik

Skip to content