Navigacija po podstraneh

Sistem razvrščanja otrok s cerebralno paralizo glede na grobe gibalne funkcije

Enotna evropska klasifikacija

Slovenija se priključuje evropskemu projektu enotne klasifikacije cerebralne paralize, katere cilj je poenoteno spremljanje pogostnosti, vzrokov nastajanja, spremljanja rezultatov obravnav, ovrednotenje preventivnih strategij in podobno.

Ta sistem razvrščanja je osnovan na gibanju, ki ga otrok prične in izpelje sam, brez pomoči. Poseben poudarek je na sedenju oziroma na kontroli trupa, hoji in uporabi pripomočkov. Ne gre za test, ampak za standardiziran sistem za razvrščanje, ki je osnovan na funkcionalni zmogljivosti in omejitvah, uporaben pa je pri otrocih, starih od 2 do 12 let. Glede na grobe gibalne sposobnosti je sistem razvrščen na 5 stopenj (I. do V.), ki se razlikujejo glede na funkcionalne omejitve, potrebo po pripomočkih, manj poudarka pa je na kakovosti gibanja. Vsaka od teh stopenj je razdeljena na štiri starostne skupine, in sicer do 2. rojstnega dne, od 2. leta do 4. rojstnega dne, od 4. leta do 6. rojstnega dne in od 6. leta do 12. rojstnega dne. Ocenjujemo trenutno stanje oziroma kaj otrok zmore. Kakovost gibanja ocenjujemo samo takrat, kadar je otrok na meji med dvema stopnjama.

Vsaka stopnja je opredeljena glede na grobe gibalne sposobnosti. Opis (ob rimski številki) predstavlja najvišjo stopnjo zmogljivosti, ki jo otrok doseže v starostni skupini od 6 do 12 let, spodaj pa so opredeljene razlike med posameznimi stopnjami.

Stopnja I.: Otroci hodijo brez omejitev; omejitve se pojavijo le pri zahtevnejših veščinah grobega gibanja.

Pred 2. rojstnim dnem: malčki lahko prehajajo iz sedečega položaja in nazaj. Ob sedenju sta roki prosti za manipulacijo s predmeti. Malčki se plazijo po vseh štirih, se potegnejo v stoječ položaj in naredijo nekaj korakov, če se držijo za pohištvo. V starosti med 18 meseci in 2. letom hodijo brez kakršnegakoli pripomočka za hojo.

Od dveh let do 4. rojstnega dne:
 Otroci sedijo na tleh, roki sta prosti za manipulacijo predmetov. Za prehajanje iz stoječega v sedeči položaj ne potrebujejo pomoči odraslih. Za način premikanja najraje izberejo hojo, pri tem ne potrebujejo nobenega pripomočka.

Od štirih let do 6. rojstnega dne: 
Otroci lahko sedejo na stol in vstanejo z njega, na stolu sedijo brez opiranja na roke. S tal ali stola vstanejo v stoječi položaj, ne da bi se opirali na predmete. Otroci hodijo tako v zaprtih prostorih kot na prostem in se vzpenjajo po stopnicah. Pojavljati se začne sposobnost za tek, skakanje.

Od šestih let do 12. rojstnega dne: Otroci lahko neovirano hodijo, tako v zaprtih prostorih kot na prostem in se vzpenjajo po stopnicah. Sposobni so izvajati vse veščine grobega gibanja, vključno s tekom, skakanjem, so pa pri tem bolj počasni, imajo slabše ravnotežje in koordinacijo.

Razmejitve med stopnjama I. in II.: V primerjavi z otroki I. stopnje otroci II. stopnje z manj lahkotnosti prehajajo iz enega v drug položaj; težave imajo pri hoji na prostem in v širši okolici; ko pričenjajo hoditi, potrebujejo pripomočke; kakovost gibanja je manjša; težave imajo pri teku, skakanju.

Stopnja II.: Otroci hodijo brez pripomočkov; omejitve so prisotne pri hoji na prostem ali v širši okolici.

Pred 2. rojstnim dnem: Malčki lahko zadržijo sedeč položaj na tleh, vendar se morajo za vzdrževanje ravnotežja včasih opreti na roki. Malčki se plazijo po trebuhu ali pa po vseh štirih. Lahko se potegnejo v stoječi položaj in naredijo nekaj korakcov, če se opirajo na pohištvo.

Od dveh let do 4. rojstnega dne: Otroci lahko sedijo na tleh, vendar imajo lahko težave z rav notežjem, kadar sta obe roki vključeni v manipulacijo s predmeti. Prehajanje v sedeči položaj in iz njega zmorejo brez pomoči odraslih. Na stabilni podlagi se lahko potegnejo v stoječi položaj. Najraje se plazijo po vseh štirih (recipročno), stopajo ob oprijemanju pohištva ali s pomočjo pripomočka za hojo.

Od štirih let do 6. rojstnega dne: Pri sedenju na stolu sta roki prosti za manipulacijo predmetov. Otroci lahko vstanejo s tal ali s stol a v stoječi položaj, vendar za to pogosto potrebujejo stabilno podlago, da se odrinejo all potegnejo. Otroci lahko brez pripomočkov hodijo v zaprtih prostorih in na kratlcih razdaljah po ravnih površinah tudi na prostem. Pri vzpenjanju po stopnicah se držijo za ograjo, ne morejo pa skakati ali teči.

Od šestih let do 12. rojstnega dne: Otroci lahko hodijo tako v zaprtih prostorih kot na prostem in se vzpenjajo po stopnicah, imajo pa težave pri hoji po neravnih površinah, terenu z naklonom, pri hoji v gneči ali utesnjenih prostorih. V najboljšem primeru so le minimalno sposobni teči in skakati.

Razmejitve med stopnjama II. in III.: Razlike so vidne v doseženi stopnji funkcionalne mobilnosti. Otroci III. stopnje potrebujejo pripomočke za gibanje, pogosto tudi ortoze za hojo, otroci II. stopnje pa po 4. letu pripomočkov za hojo na potrebujejo.

Stopnja III.: Otroci hodijo s pripomočki; omejitve so prisotne pri hoji na prostem ali v širši okolici.

Pred 2. rojstnim dnem: Malčki lahko sedijo na dell ob opori medenice. Lahko se kotalijo ali plazijo po trebuhu.

Od dveh let do 4. rojstnega dne: Na tleh otroci pogosto sedijo med petama in pri zavzemanju položaja včasih potrebujejo pomoč odraslega. Prevladujoči način gibanja je plazenje po trebuhu all po vseh štirih, pogosto brez recipročnosti. Otroci se lahko potegnejo v stojo in se na kratki razdalji pomikajo ob pohištvu. V zaprtih prostorih se lahko na kratki razdalji gibljejo s pripomočkom in ob pomoči odraslih, ki jih usmerjajo in obračajo.

Od štirih let do 6. rojstnega dne: 
Otroci lahko sedijo na navadnem stolu, vendar včasih potrebujejo podporo medenice ali trupa za najboljšo možno funkcijo rok. Otroci za sedanje oziroma vstajanje s stola potrebujejo trdno podlago, da se od nje odrinejo oziroma potegnejo z rokama. Na ravnih površinah hodijo s pripomočkom, po stopnicah se vzpenjajo ob pomoči odraslega. Na neravnih površinah in daljših razdaljah otroci pogosto potrebujejo transport.

Od šestih let do 12. rojstnega dne: Otroci lahko v zaprtih prostorih all po ravnih površinah na prostem hodijo s pomočjo dodatne opreme. Lahko se vzpenjajo po stopnicah, če se držijo za ograjo. V odvisnosti od funkcije zgornjih okončin lahko sami poganjajo voziček; če je pot daljša ali teren na prostem neraven, potrebujejo prevoz.

Razmejitve med stop njama III. in IV.: Razlike so v sposobnosti sedenja in gibanja in v obsegu upo rabe pripomočkov. Otroci III. stopnje sedijo in se gibljejo po tleh ter hodijo s pomočjo pripomočkov. Otroci IV stopnje so sposobni sedenja večinoma le ob podpori, neodvisno gibanje pa je zelo omejeno. Najverjetneje jih prevažajo druge osebe ali pa za gibanje uporabljajo električni voziček.

Stopnja IV.: Omejitve pri gibanju; otroci za gibanje na prostem in v širši okolici uporabijajo električni voziček ali jih prevažajo drugi.

Pred 2. rojstnim dnem: Malčki kontrolirajo glavo, za sedenje na dell pa potrebujejo podporo trupa. Lahko se prevalijo na trebuh in morda tudi nazaj na hrbet.

Od dveh let do 4. rojstnega dne: Otroci, nameščeni v sedeč položaj, lahko sedijo, vendar ne zadržijo poravnave in ravnotežja brez opore na roki. Za sedenje in stojo pogosto potrebujejo prilagojeno opremo. Po prostoru se lahko na kratke razdalje premikajo z valjenjem, plazenjem po trebuhu ali po vseh štirih brez recipročnega gibanja nog.

Od štirih let do 6. rojstnega dne: Otroci lahko sedijo na stolu, potrebujejo pa prilagoditve za kontrolo trupa in najboljšo možno funkcijo rok. Za sedanje na stol oziroma vstajanje s stola potrebujejo pomoč odraslega ali pa trdno površino, da se od nje odrinejo ali potegnejo z rokama. V najboljšem primeru lahko hodijo s pomočjo hodulje in ob nadzoru odraslega, na kratke razdalje, imajo pa težave pri obračanju in vzdrževanju ravnotežja na neravnih površinah. Običajno otroke prevažajo v vozičkih. Samostojnost pri gibanju lahko dosežejo s pomočjo električnega vozička.

Od šestih let do 12. rojstnega dne: Otroci lahko vzdržujejo nivo funkcioniranja, ki so ga dosegli že pred starostjo šest let, ali pa so odvisni od vozička tako doma kot tudi v šoli in drugod. Otroci so lahko samostojno pokretni s pomočjo električnega vozička.

Razmejitve med stopnjama IV. in V.: Otroci V stopnje so nesamostojni celo pri osnovni kontroli drže prod gravitaciji (težnosti). Samostojnost gibanja je mogoče doseči samo, če se otrok nauči samostojno upravljati električni voziček.

Stopnja V.

Pred 2. rojstnim dnem: Omejena je hotena kontrola gobanja. Malčki ne zmorejo kontrolirati drže glave in trupa proti gravitaciji ne leže na trebuhu ne sede. Pri obračanju preko boka potrebujejo pomoč.

Od dveh let do 12. rojstnega dne: Okvare omejujejo hoteno kontrolo gibanja in sposobnost vzdrževanja drže glave in trupaproti sili gravitacije. Omejena so vsa področja gibanja. Tudi s pomočjo pripomočkov ni mogoče v celoti premostiti funkcionalnih omejitev pri sedenju in stoji. Otroci niso samostojni pri gibanju in jih z vozičkom prevaža druga oseba. Nekateri otroci dosežejo samostojnost pri gibanju s pomočjo električnega vozička, ki pa mora biti individualno prilagojen.


Viri in dodatne informacije

Iz sončkove knjižnjice:

R. Palisano, P. Rosenbaum, S. Walter, D. Russel, B. Galuppi: Sistem razvrščanja otrok s cerebralno paralizo glede na grobe gibalne funkcije - po zloženki Inštituta RS za rehabilitacijo; prevod: K. Groleger, IZRI

Objavljeno v reviji PET, (št. 71/XII, marec 2004)

Skip to content