Navigacija po podstraneh

Strokovnjaki

Splošni zdravnik

(Lahko tudi družinski zdravnik) – je zdravnik, ki deluje na lokalni ravni in svetuje glede zdravstvenih težav v najširšem smisli. Splošni zdravnik vas napoti k specialistom, če je potrebno in vam svetuje glede pravic do pripomočkov in storitev.

Avdiolog

Strokovnjak, ki dela z ljudmi, ki imajo težave s sluhom in svetuje glede slušnih pripomočkov.

Patronažna sestra

Je zdravstvena delavka, ki je usposobljena za nudenje zdravstvene  pomoči na domu.

Klinični psiholog

Strokovnjak, ki oceni razvoj otroka in morebitni zaostanek v doseganju razvojnih mejnikov. Svetuje pri usmerjanju otroka v terapevtske programe ter svetuje staršem pri morebitnih razvojnih in vzgojnih težavah.

Genetik

Zdravnik, ki se ukvarja z genetskim svetovanjem. Našli ga boste v genetski svetovalnici. Nanj se lahko obrnete, če vas skrbi, da je bolezen dedna in niste prepričani, da cerebralna paraliza vašega otroka ni genetskega izvora.

Nevrolog

Zdravnik specializiran za poškodbe možganov in živčnega sistema. Nevrologi specializirani za otroke se imenujejo pedonevrologi.

Delovni terapevt

Preko aktivnosti oceni stanje in funkcioniranje osebe z namenom usposabljanja ljudi za njihovo delovanje v vsakdanjem življenju. Lahko tudi svetuje glede nekaterih pripomočkov.

Okulist

Zdravnik specialist, ki dela z osebami s težavami z vidom.

Pediater

Zdravnik specializiran za obravnavo otrok. 

Fizioterapevt

Sposebnimi terapevtskimi metodami pomaga osebam s težavami v gibanju, razvijati dobre vzorce gibanja. Lahko svetuje o boljšem načinu nošenja, držanja in polaganja otroka ter naredi kar največ za to, da bi se otrok naučil sedeti, stati in hoditi.

Socialni delavec

Strokovnjak, ki svetuje pri osebnih, praktičnih in finančnih problemih, daje informacije o pomočeh, ki so na voljo ter pomaga priskrbeti pomoč, ki jo potrebujete. To os lahko pripomočki za vsakdanje življenje, adaptacija doma, sprejem v vrtec, počitnice za vašega otroka ali za vso družino, občasno varstvo, stik z občinskim društvom, stiki z drugimi starši…

Specialni in rehabilitacijski pedagog

Pedagog, usposobljen za poučevanje otrok s posebnimi potrebami.

Logoped

Strokovnjak, ki pomaga pri učenju govora in hranjenja.

Surdopedagog

Pedagog, usposobljen za poučevanje gluhih in naglušnih otrok.


Viri in dodatne informacije

Skip to content