Navigacija po podstraneh

Težave z zaznavanjem

Otroci s cerebralno paralizo imajo v primerjavi z vrstniki veliko pogosteje težave z vidom. Pri več kot 50% populacije s cerebralno paralizo se pojavljajo napake vida, še posebej okulo motorične slabosti, ki obsegajo refrakcijske napake, okvare vidnega polja, različne razvojne nepravilnosti in motnje v gibanju zrkla ter težave pri fiksaciji. Raziskave so pokazale, da ima približno 25% oseb s spastično hemiplegijo poslabšan vid bodisi na levi ali desni polovici vidnega polja obeh očes. Sama okvara vida še ne pomeni nujno težav z vidnim zaznavanjem in obratno. Otrok je lahko brez vidnih okvar, a ima večje težave z vidnim zaznavanjem. 

50% oseb s spastično hemiplegijo ima na prizadeti strani poškodbo tipa. Npr. otrok ni sposoben na otip prepoznati predmeta, ima oslabljen občutek za rahel dotik  oz. slabši občutek za bolečino. 

Predvsem pa je pri otrocih s cerebralno paralizo pogosta motnja senzorne integracije – torej sposobnost obdelati senzorne informacije. Vzrok take disfunkcije je lahko nevrološki ali pa težave izvirajo iz omejenih senzornih izkušenj zaradi pomanjkljive normalne motorične kontrole. Disfunkcija senzorne integracije lahko prizadene tudi otrokovo sposobnost interpretacije občutkov in uporabe le teh za formiranje pomembnih pojmov, ki so potrebni za učenje in motorično načrtovanje.


Viri in dodatne informacije

Iz sončkove knjižnjice:

Vrlič Danko Alenka, Gibalno ovirani otroci in otroci z nevrološko poškodbo v vrtcu in šoli, Svetovalni center z aotroke, mladostnike in starše Maribor, 2005.

Haskell S., Baarrett E., The Education of Children with Physical and Neurological Disabilities, Chapman & Hall, 1993.

Skip to content