Društva

Društva, vključena v Zvezo Sonček

V Zvezo Sonček je povezanih petnajst regijskih društev za cerebralno paralizo, Društvo za pomoč prezgodaj rojenim otrokom, Sonček, športno društvo cerebralne paralize, ter Sončkov klub.
V društva se združuje več kot 4000 oseb s cerebralno paralizo in drugimi invalidnostmi, njihovih svojcev ter strokovnih sodelavcev.

Društvo Sonček Maribor je vpisano v register društev od 9. decembra 1982, nastalo pa je na pobudo staršev in ob podpori zdravnikov. Leta 2021 so za potrebe delovanja društva in osebne asistence najeli prostore na Glavnem trgu 19a v Mariboru, v katerih deluje dnevni center za razvoj skupnostnih storitev, ki ponuja različne dejavnosti po željah uporabnikov. 

Društvo vodi Dobrodelno trgovino Sonček (Vetrinjska ulica 11) v Mariboru, v katero se vključujejo člani društva in z delom v trgovini pridobivajo socialne veščine. V trgovini so naprodaj donirana oblačila in izdelki, ki jih izdelujejo v Sončkovih varstveno-delovnih centrih po vsej Sloveniji. 

Društvo izvaja programe: osebna asistenca, zdravstvenoterapevtske kolonije za otroke in mladostnike, terapevtsko jahanje v dvorani na Meljskem hribu in v Starošincih, plavanje po metodi haliwick in rekreativno vodeno plavanje v Centru Fontana Maribor, ples na vozičkih, dvoransko balinanje (boccia), bralna srečanja itd. 

Društvo je za 40 let delovanja prejelo mestni pečat Mestne občine Maribor.

Društvo Sonček Posavje, ki deluje od leta 1995, je nastalo na pobudo staršev in strokovnih delavcev. Vse leto izvajamo veliko programov: hipoterapijo – terapevtsko jezdenje, terapijo haliwick v vodi, delovno terapijo, terapijo z gongi, glasbene terapije, nevrofizioterapijo, refleksoterapijo, kinezioterapijo, zdravstvenoterapevtske kolonije, potapljanje, bovling s prilagojeno rampo, balinanje, pohodništvo za invalide, vadbo za osebe z invalidnostmi. Prirejamo različne delavnice (plesne delavnice na invalidskih vozičkih, ustvarjalne, glasbene in kulinarične delavnice) in organiziramo počitniško varstvo. Člane razveseljujemo tudi z obiski koncertov, znanih osebnosti, vodnimi aktivnostmi (vožnja z vodnim skuterjem, s čolnom, z banano in tubo, supi itd.). 

V lokalnem okolju zelo dobro sodelujemo tudi z drugimi društvi, z razvojno ambulanto in celotnim timom Zdravstvenega doma Krško ter razvojnimi vrtci, osnovnimi šolami itd. 

Nataša Solomun, predsednica

Ulica Mladinskih delovnih brigad 18, 8273 Leskovec pri Krškem

Društvo je bilo ustanovljeno leta 1988 z namenom, da pomaga otrokom in odraslim s cerebralno paralizo in njihovim družinam. V njem se združujejo starši, otroci in odrasli s cerebralno paralizo in drugimi razvojnimi motnjami ter njihovi prijatelji. 

Društvo izvaja zdravstvenoterapevtske kolonije, fizioterapijo, skupinsko plavanje in individualno plavanje v Termah Ptuj, hipoterapijo na posestvu Marsilea v Pacinju. Organiziramo tudi tradicionalno pustovanje invalidskih organizacij, redni letni občni zbor društva, društveni piknik, ustvarjalne delavnice, pohodništvo za invalide, zvočno meditacijo z gongi, božično prireditev itd.

Društvo za cerebralno paralizo Ljubljana (DCPLJ) je bilo ustanovljeno leta 1977. Je prostovoljno, samostojno, neprofitno združenje oseb s cerebralno paralizo, njihovih svojcev, strokovnih delavcev in drugih oseb, ki so se povezale za medsebojno pomoč in uresničevanje skupnih interesov.

Namen društva je, da s svojo dejavnostjo spodbudi poglobljeno izvajanje družbene skrbi za izboljšanje kakovosti življenja oseb s cerebralno paralizo in drugimi vrstami možganskih poškodb, z izenačitvijo možnosti za enakopravno in čim bolj neodvisno življenje.

David Geršak, predsednik

Rožanska ulica 2, 1000 Ljubljana

Društvo Ponikve, ki uradno deluje od leta 1991, neuradno pa od leta 1987, je nastalo na skupno pobudo odraslih oseb s cerebralno paralizo in stroke. Združuje odrasle osebe s posebnimi potrebami, ki živijo v inštituciji in zunaj nje, strokovnjake, sorodnike, prijatelje. 

Dolgoletna dokumentacija društva navaja različne dejavnosti, ki so potekale v društvu in uporabnikom omogočale bolj kakovostno življenje. 

Izvajamo obnovitveno rehabilitacijo, počitnice za odrasle, hipoterapijo, terapevtsko plavanje, telovadbo, fizioterapijo, izlete, druženja, izobraževanja, tečaje, kulturne prireditve z aktivno udeležbo, športne aktivnosti, tekmovanja v šahu, namiznem tenisu, pikadu, dvoranskem balinanju. 

Društvo članom ponuja vso podporo in strokovno pomoč pri uveljavljanju samostojnega življenja zunaj inštitucije. Društveni cilj združevanja odraslih oseb s cerebralno paralizo in drugimi invalidnostmi je izboljšati kakovost življenja in izenačiti njihove možnosti za čim bolj neodvisno življenje na najvišji možni ravni. 

Smiljana Urh Milanović, predsednica

Ponikve 76, 1312 Videm Dobrepolje

Društvo je bilo ustanovljeno leta 1984. V njem potekajo raznolike dejavnosti. V termah Ptuj, Laško in Zreče imamo zdravstvenoterapevtske kolonije. Za člane vsako leto priredimo novoletno srečanje, obišče in obdari jih tudi Božiček. 

V društvu zbiramo odpadni papir, zamaške, pločevinke, karton itd. Izkupiček namenimo za organizacijo kolonij in pomoč članom. Nekajkrat na leto organiziramo tudi delovne akcije.

Člani društva imajo na voljo terapevtsko jahanje, vključijo se lahko v plesno skupino (ples na vozičkih) pod vodstvom gospe Karmen Kotnik v plesni šoli Pika v Celju, udeležujemo se raznih prireditev v domačem kraju in okolici, pohodov v okviru akcije Gibalno ovirani gore osvajajo ipd.

Martin Lažeta, predsednik

Križevec 68, 3206 Stranice

Zgodba društva se je uradno začela z ustanovitvenim zborom 11. decembra 1976, neuradno že precej prej, saj so gorenjski otroci s cerebralno paralizo skupaj s starši in terapevti prvič letovali na morju že leta 1972. Januarja 1978 je društvo priredilo prvi tečaj smučanja za otroke s cerebralno paralizo v Gorjah pri Bledu. 

Dokumentacija društva priča, da so poleg znamenite šole za starše in šole smučanja potekali še plavalni tečaji, jahanje, šola računalništva, telovadba, plesni tečaji … Že zelo zgodaj so organizirali tudi šolsko kolonijo, v katero so otroci odhajali brez spremstva staršev. 

Gorenjsko društvo je bilo prvo tovrstno v Sloveniji in njegovi člani so v nadaljnjih letih s svojimi izkušnjami sodelovali pri ustanavljanju drugih društev za cerebralno paralizo po Sloveniji ter pri ustanovitvi Zveze društev za cerebralno paralizo, ki jo danes vsi poznamo kot Zvezo Sonček.

Gorenjsko društvo za cerebralno paralizo je bilo ustanovljeno na skupno pobudo staršev in stroke, ki so družinam želeli omogočiti kakovostno življenje v domačem okolju, izmenjavo izkušenj, samopomoč in izobraževanje. 

Skupaj z društvi, združenimi v Zvezo Sonček, se zavzemamo za enake možnosti vseh ljudi, ne glede na njihove telesne in intelektualne sposobnosti, ter za življenje posameznika po svoji predstavi, v sožitju z vsemi drugimi.

Danes v društvu organiziramo prilagojeno šolo alpskega smučanja za osebe z gibalno motnjo, šole za starše, poletne šolske kolonije, poletno počitniško varstvo, hipoterapijo, izobraževanja za starše, bivanje v naravi za predšolske otroke, tabor za mladostnike in odrasle, dvoransko balinanje in izvajamo program osebne asistence.

Miro Treven, predsednik

Bleiweisova cesta 30, 4000 Kranj

V društvu enkrat na leto skličemo sestanek (vsakič na drugi lokaciji, saj svojih prostorov nimamo), na katerem načrtujemo vse letne aktivnosti. 

Naš glavni cilj sta dve poletni koloniji, in sicer v zdravilišču Laško in Centru Sonček Elerji.

Vsako leto poteka hipoterapija v Brijah, če nam le razmere dopuščajo. Izvajamo tudi vodeno plavanje v bazenu v Novi Gorici. Vse dejavnosti niso brezplačne. 

Vsako leto v poletnih mesecih priredimo tudi poletni piknik, ki je dobro obiskan, ob koncu leta pa srečanje z obiskom Dedka Mraza. 

Načrtujemo, da bomo v Stari Gori organizirali predavanja za mlade starše, da jih podpremo na njihovi poti ter jim svetujemo na podlagi svojih izkušenj. 

Ker naši člani potrebujejo podporo, bomo organizirali predavanja s psihologi o temah, ki bi jim pomagale pri sprejemanju drugačnosti njihovih otrok.

Zavedamo se, da moramo društvo počasi predati v mlade roke, zato srčno upam, da bomo z bolj aktivnim uglaševanjem dosegli, da se bodo starši bolj aktivno vključevali v društvo.

Mirjana Simić Pollmeier, predsednica

Liskur 23, Stara Gora, 5000 Nova Gorica

Društvo je bilo ustavljeno 8. maja 1990. Delujemo na območju občina Kozina, Sežana, Vipava, Ajdovščina, Postojna, Cerknica, Bloke, Stari trg pri Ložu, Nova Gorica ter Ivančna Gorica ter pomagamo osebam s cerebralno paralizo in njihovim svojcem. 

V društvu smo aktivni vse leto; našim članom je na voljo terapija haliwick v vodi, fizioterapija po metodi Siut Therapy, ki poteka v Cirius Vipava, hipoterapija – terapevtsko jezdenje na Brinjah v Vipavi. V zimskem času organiziramo smučarsko kolonijo (s prilagojenimi smučarskimi pripomočki) v Planici. Poletne terapevtske kolonija za odrasle in otroke pa potekajo v Centru Sonček Elerji in v zdravilišču Thermana v Laškem.  

Spomladi organiziramo izlet, na koncu leta pa prednovoletno srečanje.

Genovefa Cole

Slavinje 5a, 6225 Hruševje

Društvo je bilo ustanovljeno leta 1983 na pobudo staršev otrok s cerebralno paralizo in drugimi invalidnostmi ter njihovih svojcev in strokovnih sodelavcev. Društvo deluje na območju Dolenjske in Bele krajine. Njegov osnovni cilj je izboljšati kakovost življenja oseb s cerebralno paralizo in drugimi vrstami možganskih poškodb ter izenačiti njihove možnosti za enakopravno in čim bolj neodvisno življenje.

Društvo ima prostore v Centru Sonček Novo mesto, v poslovni stavbi Hedera. Različne dejavnosti potekajo v prostorih društva vsak dan tako v dopoldanskem kot v popoldanskem času, nekatere dejavnosti pa tudi na drugih lokacijah. Prirejamo:

  • izobraževanja in predavanja za starše otrok s posebnimi potrebami in strokovne sodelavce, 
  • šolo za starše z delavnicami za uspešnejše premagovanje težav družin z osebami z invalidnostjo, 
  • zdravstvenoterapevtske kolonije in obnovitveno rehabilitacijo, 
  • terapevtsko jahanje – hipoterapijo, terapevtsko plavanje, terapevtsko smučanje, 
  • telovadbo, glasbene, ustvarjalne in kuharske delavnice, 
  • pogovorne urice za mladostnike in odrasle osebe s posebnimi potrebami ter igralne urice za mlajše otroke s posebnimi potrebami,
  • vadbo po metodi feldenkrais,
  • izlete, družabna srečanja, 
  • sodelovanje s šolami.

Naši člani sodelujejo tudi v različnih projektih Občine Škocjan, na primer pri ureditvi območja ob Radulji in Zeliščarskega centra Jugovzhodne Slovenije ter v stanovanjski skupini na Bučki. Društvo je tudi izvajalec osebne asistence.

Slavko Črnič, predsednik

Ljubljanska cesta 26, 8000 Novo mesto

Ustanovitev društva sega v leto 1988, ko je Zveza Sonček zelo načrtno in dolgoročno snovala svojo vlogo v skrbi za osebe s cerebralno paralizo v vseh življenjskih obdobjih, za uresničevanje svojega poslanstva z zelo konkretnimi programi in storitvami. Tako se je na pobudo dr. Miroslava Tobiasa, ki je v bolnišnici v Murski Soboti vodil ambulanto za otroke z motnjami v razvoju, sešel iniciativni odbor za ustanovitev društva. Istega leta smo ustanovili pomursko društvo za cerebralno paralizo, v katerem smo začeli delovati starši otrok s cerebralno paralizo. Njegov prvi predsednik je bil Franc Perš. 

Društvo starejšim članom ponuja raznolike storitve: zaposlovanje pod posebnimi pogoji v enoti varstveno-delovnega centra Sonček Murska Sobota, prevozi invalidov, svetovanje in izobraževanje. Izvajamo programe aktivnega preživljanja prostega časa, ki vključujejo boccio – prilagojeno dvoransko balinanje, šah, pikado, namizni tenis …  V teh športih naši člani lahko tekmujejo tudi v drugih regijah po Sloveniji na prireditvah, ki jih organizira Sonček, športno društvo cerebralne paralize. 

Društvo za vse člane organizira zdravstvenoterapevtsko kolonijo v termah Ptuj, in sicer s sodelovanjem razvojne ambulante s centrom za zgodnjo obravnavo Splošne bolnišnice Murska Sobota. 

Spomladi organiziramo izlet, jeseni pa piknik ob svetovnem dnevu cerebralne paralize, ki je 6. oktobra. Na koncu leta priredimo adventne delavnice in prednovoletno srečanje z obdarovanjem naših mlajših članov.

Prepričani smo, da z delom v korist naših mlajših in starejših članov sooblikujemo pozitivno javno mnenje. Poleg tega ozaveščamo javnost in sporočamo, da smo tu, takšni kakršni smo.

Darinka Šoš, predsednica

Lendavska 25 b, 9000 Murska Sobota

Zasavsko društvo za cerebralno paralizo Sonček sta leta 2004 ustanovila Mateja in Damjan Jazbinšek. Do zdaj je imelo društvo le eno predsednico, in sicer Matejo Jazbinšek.

Na občnem zboru društva je bila 2. marca 2023 za novo predsednico izvoljena Aleksandra Kovačević Jerković. Aleksandra je dolgoletna aktivna članica društva in kar je najpomembnejše, je mama hčere z oviranostmi in ima za seboj kar nekaj kilometrine pri spoprijemanju s šolskim, zdravstvenim ipd. sistemom.

Društvo izvaja programe: zdravstvenoterapevtske kolonije za otroke in mladostnike, najrazličnejša predavanja, družabna srečanja (na primer obisk božička ter obdarovanje članov) itd.

Aleksandra Kovačević Jerković, predsednica

OŠ Slavka Gruma, Cankarjev trg 2, 1410 Zagorje ob Savi

Koroško društvo Sonček deluje že vse od leta 1986. Družine z otroki s cerebralno paralizo so se povezale v društvo ob pomoči in sodelovanju otroške bolnišnice Slovenj Gradec. Člani se vanj vključujejo zato, da lažje uresničujejo skupne potrebe, usklajujejo stališča in mnenja, ter zaradi medsebojne pomoči pri izobraževanju, informiranju in organiziranju storitev. 

Društvo je bilo glavni pobudnik za zgraditev enote Center Sonček Ivančica. V njej se od leta 1994 izvaja socialno-varstvena storitev varstvo, vodenje in zaposlitev pod posebnimi pogoji, namenjena odraslim z invalidnostjo, ki so na trgu delovne sile nezaposljivi. V Centru Ivančica pa je tudi sedež društva, kjer se člani društva lahko sestajajo, izobražujejo, družijo ali izvajajo različne aktivnosti.

Društvo je bilo zelo aktivno tudi pri izgradnji Sončne hiše v Dravogradu, kjer bivajo odrasle osebe z invalidnostjo z ustrezno podporo že vse od leta 2003.

Cilj društva je izvajanje dejavnosti, ki koristijo največjemu številu članov. Zanje organizirajo programe s področij izobraževanja, kulture, rehabilitacije in kakovostnega preživljanja prostega časa.

V koroškem društvu vemo, da starši otroka, ki se rodi s posebnostmi, čutijo strah, jezo, nemoč. Ob njegovem razvoju, ki poteka drugače kot pri drugih, se jim porajajo številna vprašanja, ki zahtevajo odgovore. Zdi se jim, da so prepuščeni sami sebi. Zato v našem društvu že vrsto let izvajamo zdravstvenoterapevtske kolonije, namenjene družinam z otroki s posebnimi potrebami. 

Beblerjeva 8, 6000 Koper

Patricija Likar, predsenica

Cesta železarjev 2, 4270 Jesenice

Jernej Kocjančič, predsednik

Zveza Sonček je bila ustanovljena daljnega leta 1983, leta 2000 pa je bilo ustanovljeno športno društvo cerebralne paralize Žarek. Njegov prvi predsednik Davorin Dervarič ga je vodil do leta 2016. V letu 2014 se je društvo preimenovalo v Sonček, športno društvo cerebralne paralize. Sedež ima v Murski Soboti, predseduje pa mu Bojan Poredoš. 

Osnovni namen društva je izvajanje športnih aktivnosti za osebe z oviranostmi na tekmovalni in rekreativni ravni v boccii oziroma dvoranskem balinanju, namiznem tenisu, pikadu, alpskem smučanju, šahu, planinarjenju, plavanju, jahanju … 

Ena ključnih prelomnic v delovanju Sončkovega športnega društva je bilo leto 2011, ko smo začeli prirejati tekmovanja v boccii oziroma dvoranskem balinanju. V tej panogi, ki je tudi paralimpijska disciplina, lahko sodelujejo tudi najtežje gibalno ovirane osebe. Na mednarodnih in državnih tekmovanjih v boccii so največje uspehe dosegli Timotej Šoš, Natalie Finkšt, Fabio Rizzi, Boris Sever, Štefka Peklar, Bojan Poredoš, Boris Šmigoc, Sanel Rebronja in Denis Čatak.

Bojan Poredoš, predsednik

Lendavska ulica 25 b, 9000 Murska Sobota

Društvo za pomoč prezgodaj rojenim otrokom je bilo ustanovljeno leta 1996 na pobudo staršev prezgodaj rojenih otrok ter zdravstvenih delavcev z oddelka za intenzivno nego in terapijo Porodnišnice Ljubljana (EINT). Čeprav je bilo sprva namenjeno predvsem organizaciji zdaj že tradicionalnega vsakoletnega srečanja prezgodaj rojenih otrok v Mostecu, je v nadaljnjih letih prevzelo mnoge dodatne naloge, vse z namenom pomoči za dlan velikim malčkom in njihovim svojcem.

Lilijana Kornhauser Cerar, predsednica

Zaloška 11, 1000 Ljubljana

01 522 60 11

Rožanska 2, 1000 Ljubljana

Zemljevid društev po Sloveniji

Podprite nas s prostovoljnim prispevkom

Dodajte kamenček v mozaik lepšega sveta – pomagajte otrokom in odraslim s cerebralno paralizo in drugimi oviranostmi.

Skip to content