Delavnice za nove sodelavce Zveze Sonček

Deli:

Delavnice za nove sodelavce Zveze Sonček

Srečanje z invalidnostjo, še zlasti s cerebralno paralizo oziroma možgansko poškodbo pa tudi z drugimi oviranostmi, nam sproži vrsto vprašanj, ki zahtevajo odgovore. Zato v Zvezi Sonček redno izobražujemo vse sodelavce, ki v kakršnikoli vlogi sodelujejo v naših programih:

 • zaposlene,
 • prostovoljce,
 • spremljevalce na taborih in
 • vse, ki šele razmišljate, da bi se nam pridružili.

Udeleženci programov se seznanijo z realnim stanjem otrok in odraslih, ob tem tudi sami prehodijo počasen in naporen proces sprejemanja drugačnosti ter ugotavljajo, kako naj svoje delo opravljajo v korist osebe z invalidnostmi in ne namesto nje ter hkrati poiščejo svoje mesto v instituciji, kjer so zaposleni ali pa le občasno sodelujejo.

Prvi korak je uvodno usposabljanje in posredovanje osnovnih informacij vsem, ki bodo sodelovali pri izvajanju naših programov.

Namen in cilj delavnice za nove sodelavce je pripraviti, dodatno usposobiti in podpreti nove sodelavce ter prostovoljce ob prihodu v organizacijo ali vključevanju v posamezne programe in v različne projekte Zveze Sonček ter regijskih društev. Sodelavce želimo s posredovanjem informacij spodbuditi, da premislijo o svoji vlogi tako v organizaciji kot v delovnem procesu in o svojih pričakovanjih ter da sami pripravijo predloge, kakšen bi bil lahko njihov prispevek.

V krogu na stolih sedi osem ljudi. Ena izmed oseb sprašuje sogovornika pred sabo in si odgovore zapisuje na list papirja. Ostali poslušajo njegove odgovore.

Vsebina programov zajema spoznavanje in upoštevanje posebnih značilnosti uporabnikov in njihove potrebe, spoznavanje vizije in poslanstva ter sprejemanje vrednot organizacije. Zaposlene želimo s tem spodbuditi, da bi bili pri opravljanju svojih nalog še bolj odgovorni, samostojni in iniciativni, ter jim pomagati, da bi bolje spoznali svoje sodelavce in jih sprejeli, jih razumeli kot ljudi ter se med njimi dobro počutili. Ob tem jih želimo tudi seznaniti s tehnikami komuniciranja in okrepiti sposobnost vsakega od njih, da na ljudi gleda dobrohotno in s pozitivnega vidika.

Vsebina delavnice za nove sodelavce:

 • predstavitev programa in udeležencev
 • organizacija in poslanstvo Zveze Sonček in regijskih društev
 • programi Zveze Sonček
 • s kom in kako delamo
 • soodvisnost med kakovostjo dela, počutjem in odnosi
 • nega oseb z invalidnostjo
 • varstvo pri delu
 • dodatne vsebine glede na strukturo udeležencev

Izvajalci programa so vodstveni in strokovni delavci Zveze Sonček ter zunanji sodelavci.

Kje najdete informacije o delavnicah?

Vse aktualne informacije o izobraževanjih so objavljene na spletni strani Zveze Sonček (www.soncek.org).

Vodja izobraževanja v Zvezi Sonček:

Naja Jurišaga

Skip to content