Nova igrala v centru Sonček Vrtiče

Deli:

"S takšnimi projekti dokazujemo, da je mogoče narediti tudi univerzalno dostopna igrala"

V centru Sonček Vrtiče so postaviti nova igrala za udeležence njihovih počitniških programov. Nova pridobitev, ki bo otrokom in mladostnikom omogočila poleg zabave tudi pridobivanje novih spretnosti, je darilo sedmih donatorjev, med katerimi je tudi Občina Kungota. Igrala bodo predali svojemu namenu na slavju, ki bo jutri dopoldne v centru Sonček Vrtiče.

Poletni meseci so na Zvezi Sonček rezervirani za počitniške in rehabilitacijsko terapevtske programe, v katere se vsako leto vključi okoli 200 otrok in mladostnikov, v rehabilitacijsko terapevtske programe pa kar okoli 750 otrok, mladostnikov in odraslih z invalidnostjo. Del teh programov kot tudi aktivne počitnice tako za zdrave otroke kot za otroke, mladostnike in odrasle osebe s cerebralno paralizo in drugimi invalidnostmi že od leta 2001 izvajajo tudi v Centru Sonček Vrtiče pri Mariboru, kjer si z nenehnim razvojem centra prizadevajo zagotavljati popestritev programov. Center leži v majhni dolini v neposredni bližini Zgornje Kungote in je 15 kilometrov oddaljena od Maribora. Razteza se na 24 hektarjih različnih površin, ki obsegajo travnike, njive, sadovnjak, sprehajalne poti in gozd. Center Sonček Vrtiče je namenjen predvsem obnovitveni rehabilitaciji, jahanju, preživljanju aktivnih počitnic in prostega časa, druženju ter opravljanju kmečkih opravil za otroke, mladostnike in odrasle osebe. Poleg že urejenega Centra Sonček Elerji pri Škofijah nad Ankaranom je drugi tovrsten terapevtski center v Sloveniji.

Različna igrala polepšajo preživljanje počitniških dni

Nepogrešljivi del tega centra so tudi različna igrala, ki udeležencem programov polepšajo preživljanje počitniških dni. Ker pa Zveza Sonček kot neprofitna in nevladna organizacija za ta namen nima sredstev, je pri razvoju v celoti odvisna od donatorjev in sponzorjev. Pomoč je tako potrebovala tudi pri zadnji postavitvi igral v centru Sonček Vrtiče. S svojim prispevkom so ji na pomoč priskočili Dobrodelno združenje KORAKI ZA KORAKCE, družba Nanoclean, 3ma Les, samostojna podjetnika Matej Hribernik in Matjaž Požar, Gostilna Pec in Občina Kungota. Otroci, mladostniki in odrasli, ki svoj počitniški čas preživljajo v lepem podeželskem okolju centra Sonček Vrtiče, bodo s pomočjo novih igral svoje počitnice preživljali še kvalitetnejše. Poleg zabave jim bodo nova igrala v pomoč tudi pri pridobivanju novih spretnosti.

O novi pridobitvi nam je vodja centra Sonček Vrtiče Jernej Hazimali povedal:

Katera igrala ste postavili v vašem Centru, kaj je njihova posebnost?

Postavili smo prilagojeno gugalnico ter prilagojen tobogan s hiško, ki ju je izdelalo podjetje 3males, Matej Hribernik s.p. Sama gugalnica je klasična, le da ima veliko prepleteno mrežo, na kateri lahko ležijo in se gugajo tudi težje fizično ovirani uporabniki. Sam tobogan je narejen popolnoma po meri in prilagojen našim potrebam. Tukaj gre predvsem za dostop do tobogana, ki je omogočen tudi uporabnikom električnih invalidskih vozičkov s potjo, ki je narejena v hrib. Na vrhu je večji podest, ki omogoča, da se uporabnik varno premika z in na voziček. Vrednost donacije je 4.500 evrov, ki so jih donatorji podarili za nakup materiala, gospod Hribernik pa je doniral svoje delo in delo njegovih sodelavcev, od izrisa do izvedbe. Doslej smo imeli le eno prilagojeno igralo, ki pa je že starejše in potrebno obnove.

Katera igrala pa bi še radi postavili v vašem centru? In katera igrala je sploh mogoče prilagoditi za gibalno ovirane otroke?

Želje so seveda vedno velike, potrebno pa je seveda začeti z malim. Letos bi radi predvsem obnovili »Zipline«, ki je bil prilagojen in smo ga sami naredili. Predvsem bi radi našli osebo, ki bi to naredila uradno, saj za igrala, ki jih naredimo sami, ne moremo pridobiti ustreznih papirjev, obenem pa je izvajalce, ki imajo znanje in željo sodelovati na takih projektih, izjemno težko dobiti. Trdno sem prepričan, da je mogoče prilagoditi skoraj vsa igrala, je pa včasih zato potrebno porabiti bistveno več sredstev, kot za igrala, ki nimajo prilagoditev.

Kako vpliva na otroka z invalidnostjo to, da lahko kljub invalidskemu vozičku uporablja igrala na igrišču?

V Zvezi Sonček zagovarjamo možnost dostopanja do vseh aktivnosti in objektov. S takšnimi projekti dokazujemo, da je mogoče narediti tudi univerzalno dostopna igrala. Za samega uporabnika je predvsem pomembno, da vidi, da lahko. Velika večina igral na žalost ni zasnovana tako, da jih lahko uporabljajo vsi.

Na slovenskih igriščih so igrala za otroke invalide bolj izjema, kar zagotovo ne pripomore k vključevanju otrok z invalidnostjo. Zakaj je po vašem mnenju tako, kljub zahtevam  Konvencije o otrokovih pravicah, v kateri je med drugim posebej poudarjena pravica otrok, da sodelujejo v igri?

Mislim, da je problem večplasten. Pomemben vidik je finančni, takšna igrala namreč v osnovi stanejo več, populacije, ki bi jih uporabljala pa je manj. To je seveda samo izgovor, zakaj se ne omogoča enakih možnosti za vse. Prav tako v Sloveniji izdelovalci igral nimajo dovolj izkušenj in znanja, da bi te stvari lahko prilagodili. Tako, tudi tisti, ki imajo prilagojena igrala, ta zaklepajo. Pohvale sicer, da so jih naredili, vendar se je potrebno vprašati, kaj roji otroku po glavi, ko pride na igrišče in mora pet minut čakati, da mu tisto eno igralo, ki ga ima možnost uporabljati, odklenejo. Ali pa, da sploh ne more uporabljati igrišča, nekaj kar je vsem drugim samoumevno. Menim, da se situacija v Sloveniji okrog ozaveščanja ljudi izboljšuje, veliko pa je še točk, o katerih do zdaj še nihče zares ni razmišljal. Igrala za otroke so denimo eno od takih stvari.

Pustite komentar

Skip to content