Nova predsednica Zveze Sonček je dr. Jasna Murgel

Deli:

V četrtek, 9. september 2021, je v Centru Sonček (na Rožanski 2) v Ljubljani potekala skupščina Sončka – Zveze društev za cerebralno paralizo so. p., na kateri so člani za mandatno obdobje 2021–2025 za predsednico Zveze Sonček izvolili dr. Jasno Murgel, sodnico mariborskega okrožnega sodišča (Oddelek za družinsko sodstvo) in nekdanjo poslanko Državnega zbora RS, ki je zaslužna, da je Zakon o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami v parlamentu dobil soglasno podporo.

Osebna in strokovna pot dr. Jasne Murgel je neločljivo vezana na otroke s posebnimi potrebami in osebe z invalidnostjo. Ko je leta 2002 postala mama dvojčkov s posebnimi potrebami, Lei, ki je imela najvišjo stopnjo cerebralne paralize, in Niku, ki ima manjšo cerebralno disfunkcijo, se je odločila pomagati staršem in otrokom s tem, kar je sama najbolje znala – s pravom. Leta 2006 je napisala vodnik po pravicah otrok s posebnimi potrebami (posodobljen leta 2014). Leta 2020 pa je objavila znanstveno monografijo z naslovom Varstvo pravic oseb z invalidnostjo v mednarodnem in slovenskem pravu s pregledom sodne prakse.
»Osrednji cilj Zveze Sonček so. p. kot reprezentativne nacionalne invalidske organizacije za področje cerebralne paralize ter drugih vrst možganskih poškodb in okvar je izboljšanje kakovosti življenja oseb s cerebralno paralizo ter z drugimi vrstami možganskih poškodb in okvar ter drugih oseb z invalidnostjo z izenačitvijo možnosti za enakopravno in čim bolj neodvisno življenje. Temu cilju bom neomajno in neutrudno sledila. Prizadevala pa si bom med drugim tudi za seznanjanje javnosti in stroke o sodobnih standardih varstva pravic oseb z invalidnostjo, izraženih zlasti v Konvenciji o pravicah invalidov, pri čemer je treba začeti s pravilnim poimenovanjem oseb z invalidnostjo, kar ima zelo velik načelen pomen.« je dejala dr. Jasna Murgel.

Podpredsednica in podpredsednik Zveze Sonček so. p. pa sta Lidija Šestak Zorič, predsednica mariborskega društva Sonček, in Emir Okanović.

Vodja mariborskega Društva za cerebralno paralizo in podpredsednica Zveze Sonček so. p. Lidija Šestak Zorič pa je dejala, da jih zagotovo čaka še veliko dela na zakonodajnem področju. »Prizadevamo si namreč za uresničitev 19. člena Konvencije o pravicah invalidov, ki poudarja samostojno življenje in vključenost v skupnost, kar bi zagotovo moral biti skupni cilj družbe kot celote. V tem okviru so ključnega pomena dnevni centri z osebno asistenco, stanovanjske skupine in osebna asistenco. Seveda pa si moramo še naprej prizadevati za zaposlovanje oseb z oviranostjo na rednem trgu delovne sile ter pri tem slediti primerom dobre prakse.  

V strategiji zveze imamo zapisano tudi izjemno pomembno usmeritev, in sicer Ena šola za vse. Kaj pa to pravzaprav pomeni, marsikdo ne razume. Prizadevamo si namreč ustvariti takšno klimo, da bodo otroci in mladostniki s posebnimi potrebami vključeni v redne oblike varstva in izobraževanja, da bi se lahko šolali v svojem okolju. Ne želimo si namreč posebnih šol. Marsikje v Evropi so posebne šole in zavodi za otroke s posebnimi potrebami že preteklost, temveč se v isti zgradbi – morda res ne pri vseh predmetih – srečujejo prav vsi otroci. S tem nedvomno gradimo pozitiven odnos do drugačnosti.«


Organi Zveze Sonček so. p. v mandatnem obdobju (2021–2025):

Predsednica: dr. Jasna Murgel
Podpredsednika: Lidija Šestak Zorič in Emir Okanović
Člani izvršnega odbora: Damjan Jazbinšek, Lidija Kovačec, Petra Papotnik, Bojan Poredoš, Leon Prah, Ivan (Janko) Rešeta, Jernej Rostohar, Špela Sanabor, mag. Violeta Suhadolnik in Smiljana Urh Milanović
Nadzorni odbor: Natalie Finkšt, Mira Jakin, David Geršak, Valerija Grobelšek in Mojca Velkavrh Žižek  
Strokovni svet: dr. Jasna Murgel, Danijela (Jelka) Bratec, dr. Irena Ceglar, dr. Bojana Globačnik, Daša Goričan, Andrejka Horvat, Helena Kos, Andreja Kovač, Ana Marija Keršič, Taras Poljanec, dr. Andreja Rafaelič, mag. Ivan Robnik, dr. Matej Rovšek in dr. Darja Zaviršek.

Pustite komentar

Skip to content