Navigacija po podstraneh

O Zvezi Sonček

Sonček – Zveza društev za cerebralno paralizo Slovenije so. p. (socialno podjetje) je neprofitna, nevladna in nepolitična – nacionalna invalidska organizacija ter deluje po načelih socialnega podjetništva.

Zveza Sonček je bila ustanovljena leta 1983, in sicer na pobudo gorenjskega, mariborskega in ljubljanskega društva za cerebralno paralizo. Vanjo se združuje petnajst regijskih društev za cerebralno paralizo, Društvo za pomoč prezgodaj rojenim otrokom, Sonček – Športno društvo cerebralne paralize ter Sončkov klub.

V društva se združuje več kot štiri tisoč oseb s cerebralno paralizo in drugimi invalidnostmi, njihovih svojcev ter strokovnih sodelavcev.

Zveza Sonček kot nacionalna reprezentativna invalidska organizacija zastopa poenotena stališča društev, se dogovarja o skupnih nalogah z drugimi invalidskimi organizacijami v Sloveniji in v tujini.

Zveza Sonček je članica Mednarodnega združenja za osebe s cerebralno paralizo (The International Cerebral Palsy Society – ICPS) in Evropskega združenja ponudnikov storitev za osebe z invalidnostjo (European Association of Service providers for Persons with Disabilities – EASPD).

Zveza Sonček ima status organizacije, ki deluje v javnem interesu na področju socialnega varstva, pa tudi na področju zdravstva, izobraževanja in kulture.

Častni člani Zveze Sonček so: 

Zora Tomič, Milan Kučan, Hans Schobel, Tatjana Veličkovič Dolenc in Hilda Veličkov.

Več o nas pa v našem statutu.

Skip to content