Navigacija po podstraneh

Priznanja in zlati znaki Zveze Sonček

Priznanja Zveze Sonček se podeljujejo posameznikom, društvom, skupinam in organizacijam za večletno uspešno delo pri uresničevanju poslanstva Zveze Sonček.

Zlati znak je najvišje priznanje Zveze Sonček, ki ga zveza podeljuje svojim članom, posameznikom, skupinam in organizacijam za izjemno – deset ali večletno aktivno delo pri uresničevanju poslanstva Zveze Sonček.

Prejemniki priznanj

1987

Veličkovič Tatjana, Mariborsko društvo, Bogataj Marija, Zupan Mihela, Poljanec Taras, Mrak Adolf

1989

Čater Herman, Veličković – Perat Milivoj, Pečak Fedor, Hilda Veličkov, Novak Olga, Dovnik Udovič Erika, Božič Marija, Družina Breznik

1991

Blagovič Srečo, Flajs Cvetka, Fras Anka, Kapš Jožica, Primožič Jože, Špegel Milan, Tobias Miroslav, Zeljič – Vučković Vesna, Žiberna Angelca, Demšar Aleš

1993

Alif Olga, Bašin Marjan, Izlakar Franjo, Kocmut Rudi, Kolenec Franci, Lužar Rajko, Paradiž Ida, Potočnik Tončka

1995

Majda Benič, Stana Batistič, Matjaž Marinček, Mihajlo Marjanovič, Marjana Rupnik, Jelena Stepišnik, Željka Stojšin, Stane Šegula, Vali Tretnjak, Ana Vodnik

1997

Jože Povalej, Prosnik France, Davorin Dominkuš, Grebenc Vili, Parazajda Dušan, Wachter Metka, Neda Rotar, Ana Zidar, Milan Klajnšek, Maja Gspan Vičič

1999

Jelka Bratec, Gabrijela Bodlaj, Robnik Ivan, Milenko Rosič, Alenka Danko, Janez Sirk, Franc Košir, Darinka Rončevič, Ana Nadu, Breda Nedeljkovič

2001

Dernovšek Jože,  Sedej Marjan, Čotar Nevenka, Novak Angela, Suhadolnik Iztok, Urh Smilja, Gorenc Olga, Mrzel Jure

2003

Apohal Vučkovič Lidija, Grebenc Oto, Košnik Janez, Ribič Jože, Skalar Vinko, Dervarič Davorin, Žnidaršič Damjana, ZUIM Kamnik

2008

Jankovič Zora, Keršič Ana Marija, Lačen Marjan, Likar Patricija, Pop Tasič Nebojša, Štular Tatjana, Tomašič Vilibald, Urbanč Nataša, Završan Brane, Ziško Andrej

2013

Bajde Silva, Bulič Dragan, Dornik Marjan, Ješe Edo, Lažeta Martin, Mahorič Tonček, Mrvar Bratec Majda, Pulko Brigita, Pustinek Silvo, Rešeta Janko, Šestak Zorič Lidija

2018

Časnik VEČER, Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Darija Krumpak, Emir Okanović, Jasmina Praprotnik, Sanja Prelog, prof. Danica Rotar Pavlič, dr. med., Nataša Solomun, Violeta Suhadolnik, Jožica Vlašič

2023

Maja Bobnar, Decathlon (Suzana Tahiri), Valerija Grobelšek, Sonja Kerhe, Slavica Lažeta, Senad Muslić, Nada Polajžer, Dejan Sedovšek, Občina Škocjan, Simona Visočnik, Svetlana Dramlić, Rok Vilčnik

Prejemniki Zlatega znaka

1993

Hilda Veličkov, Fedor Pečak, Taras Poljanec,  Milivoj Veličkovič, Tatjana Dolenc Veličkovič

1998

Ivica Tivadar, Zora Tomič, Jože Primožič, Adolf Mrak, Alenka Čobec

2003   

Božič Marija, Povalej Jože, Klajnšek Milan, Prosnik Vasiljka, Šegula Stane

2008

Bratec Jelka, Dominkuš Davorin, Prosnik France, Robnik Ivan, Ribič Jože

2013

Suhadolnik Iztok, Ziško Andrej, Velkavrh Žižek Mojca, Tretnjak Glavič Val

2018

Zlatka Ornik, Janko Rešeta, Lidija Šestak Zorič

2023

Helena Kos, Martin Lažeta, Smiljana Urh Milanović, Nataša Solomun, Lojze Tomaževič

Skip to content