Občni zbor Društva Sonček Posavje

Deli:

V gostišču Senica na Senovem je v nedeljo, 17. marca 2024, potekal redni občni zbor Društva Sonček za cerebralno paralizo Posavje. Udeležilo se ga je kar 106 članov društva.

Po izvolitvi delovnega predsedstva, zapisnikarja, overovatelja zapisnika in verifikacijske komisije je predsednica društva Nataša Solomun podala poročilo o delu društva za leto 2023. V januarju in februarju smo pripravljali dokumentacijo za razpise, poročila (za FIHO in ZZZS), načrtovali delavnice, jezdenje, zdravstveno terapevtske kolonije, pohodništvo itd. Iz poročila za preteklo leto je razvidno, da so bili cilji, v katerih sodeluje 166 članov – od tega ima 75 oseb cerebralno paralizo – izpeljani v skladu z načrti dela. Aktivni smo bili namreč na vseh področji, tako kot smo si zadali.

Za intenzivno in kakovostno delo z osebami z cerebralno paralizo in drugimi oviranostmi je naše društvo prejelo velik znak Mestne občine Krško, predsednica društva Nataša Solomun pa je prejela zlati znak Zveze Sonček, najvišje priznanje zveze, ki ga podeljuje svojim članom, posameznikom, skupinam in organizacijam za izjemno – deset ali večletno aktivno delo pri uresničevanju poslanstva Zveze Sonček (https://www.soncek.org/zveza-soncek-praznuje-40-let/).

Po finančnem poročilu in poročilu nadzornega odbora smo obravnavali načrt dela društva za leto 2024. V tem letu je za nami že zimska kolonija, ki je potekala v Kranjski gori (https://www.soncek.org/soncek-posavje-na-zimovanju-v-kranjski-gori/). Redno potekajo treningi plesa na vozičkih, zvočne terapije z gongi, vadba za gibalno ovirane in tudi za hodeče, jezdenje, predavanje za člane. V društvu načrtujemo tudi različna izobraževanja, pridobivanje sredstev za delovanje društva, sodelovanje z Zvezo Sonček, občino, preostalimi društvi in lokalnimi organizacijami, želimo si, da nas opazijo tudi javna občila in širša skupnost. Pripravljamo tudi projekt »dostopne vode za vse«, izvajamo pohodništvo – tudi v okviru projekta Gibalno ovirani gore osvajajo, pred nami je delavnica – velikonočni zajček. V načrtu imamo izlete, tradicionalni kostanjev piknik z motoristi, kolonije in še in še.

Cilji posavskega društva Sonček so zelo jasni – delovati v dobro članov in oseb z oviranostmi ter ozaveščati javnost in z dejanji spreminjati družbo!

Besedilo in fotografije: Anton Hruševar, podpredsednik Društva Sonček Posavje

 

Pustite komentar

Skip to content