Obisk ministrice za pravosodje mag. Lilijane Kozlovič v Centru Sonček Elerji

Deli:

Ministrica za pravosodje mag. Lilijana Kozlovič je dne 17. 7. 2020 skupaj z državnim sekretarjem Zlatkom Ratejem, direktorico Uprave Republike Slovenije za probacijo dr. Danijelo Mrhar Prelić ter vodjo probacijske enote Koper Karin Pez obiskala Center Sonček Elerji, kjer se je seznanila z uspešnim sodelovanjem med Zvezo Sonček so.p. ter Upravo Republike Slovenije za probacijo.

Izvrševanje družbeno koristnega dela sta s strani Zveze Sonček so.p. ministrici mag. Lilijani Kozlovič predstavila direktor Zveze Sonček so.p. Iztok Suhadolnik ter vodja Centra Sonček Elerji Vili Zvonarić, ki že od vsega začetka uspešno koordinira aktivnosti v okviru Centra Sonček Elerji. Koordinacijo probacijskih aktivnosti v okviru Zveze Sonček so.p. izvaja Helena Kos.

Poslanstvo Uprave za probacijo je osebam v okviru izvrševanja kazenske sankcije nuditi pomoč, varstvo in nadzor z namenom, da oseba opusti kazniva dejanja in se uspešno integrira v skupnost, hkrati pa se zasleduje tudi cilj zagotavljanja večje varnosti družbe. Bistveno je, da oseba ostane v okolju, kjer živi in deluje, in da zaradi kaznovanosti ni iztrgana iz socialnega okolja in socialnih odnosov.

Zveza Sonček so.p. že od leta 2004 sodeluje s probacijsko enoto Koper. V 17 letih uspešnega sodelovanja je bilo družbeno koristno delo omogočeno čez 550 osebam, ki so opravile čez 75000 ur družbeno koristnega dela za Zvezo Sonček so.p.

»Če nisi odprt za vse, ne moreš zahtevati vključenosti zase« je ob obisku ministrice za pravosodje mag. Lilijane Kozlovič izjavil direktor Zveze Sonček so.p.

 

Naslednja novica

Pustite komentar

Skip to content