Kdo je upravičen do osebne asistence?

 Med upravičence do osebne asistence sodi uporabnik, ki izpolnjuje naslednje pogoje: 

  • da zaradi invalidnosti potrebuje pomoč pri opravljanju aktivnosti, vezanih na samostojno osebno in družinsko življenje, vključevanje v okolje, izobraževanje in zaposlitev,
  •  da je državljan Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji ali tujec, ki ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji,
  •  da je star od 18 do 65 let,
  •  da živi ali bi želel živeti v samostojnem ali skupnem gospodinjstvu zunaj celodnevne institucionalne oskrbe,
  •  da potrebuje pomoč najmanj 30 ur tedensko.

Uporabnik je lahko upravičen do enega ali več osebnih asistentov. 

Če je upravičena oseba uveljavila pravico do osebne asistence pred dopolnjenim 65. letom starosti, je lahko upravičena do osebne asistence tudi po tem, ko dopolni to starost.

Skip to content