Osebna asistenca in druge storitve

Uporabnik, ki prejema dodatek za pomoč in postrežbo ali drug denarni prejemek zaradi potrebe po tuji negi in pomoči, se zavezuje, da bo polovico denarnega prejemka namenil za sofinanciranje osebne asistence izbranemu izvajalcu osebne asistence. V kolikor dodatka ne prejema, je izvajanje osebne asistence zanj brezplačno.

Pravica do osebne asistence se izključuje:

  • s celodnevnim institucionalnim varstvom, 
  • z družinskim pomočnikom, 
  • z dolgotrajno bolnišnično obravnavo,
  • s storitvijo socialnega vključevanja prebivanja s podporo,
  • s prestajanjem zaporne kazni.

Pravica do osebne asistence se ne izključuje:

  • s pravico do vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji,
  • s storitvijo pomoči na domu,
  • s pravico vključenosti v izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov.

Število odobrenih ur osebne asistence se zmanjša za število ur, za katere je uporabnik vključen v te programe ali storitve.

Skip to content