Pomembni obrazci in povezave

  • Vloga za pridobitev pravice do osebne asistence
  • Vloga za dodatek za pomoč in postrežbo
  • Vloga za uveljavljanje pravice do komunikacijskega dodatka
  • Povezava do Zakona o OA
  • Povezava do Pravilnika o OA
  • Vodnik po ZOA v lahkem branju
  • Lahko berljiv vodnik po Konvenciji o pravicah invalidov
  • Zakon o socialnem vključevanju invalidov v lahkem branju
Skip to content