Storitve osebne asistence so:

  • Storitve, namenjene osebni pomoči uporabnika

Pomoč pri oblačenju in slačenju, uporabi stranišča, osebni higieni, hranjenju in pitju, gibanju, premeščanju, pri uporabi ortopedskih in tehničnih pripomočkov, pomoč slepim in gluhoslepim osebam, obvezna prisotnost pri uporabniku v primerih najtežje invalidnosti, pomoč pri jemanju zdravil in opravljanju drugih aktivnosti v zvezi z zdravjem.

  • Storitve, namenjene pomoči v gospodinjstvu in drugih dnevnih opravilih

Pomoč pri pripravljanju hrane in kuhanju, pri čiščenju in vzdrževanju bivalnih prostorov, pri oskrbi in negi otroka uporabnika/starša ob njegovi prisotnosti in navodilih, pri urejanju osebne dokumentacije, pri oskrbi hišnih ljubljenčkov, pri vsakodnevnih nakupih in nakupih predmetov trajne rabe.

  • Spremstvo 

Vodenje in pomoč pri orientaciji v prostoru, vožnja avtomobila (osebno spremstvo in osebni prevoz), spremstvo pri vključevanju v športne, rekreacijsko športne in kulturne dejavnosti, pri ohranjevanju zdravja v zdraviliščih in na drugih krajih, druga pomoč, ki se nanaša na spremstvo v situacijah, kjer uporabnik pri spremstvu potrebuje pomoč.

  • Pomoč na delovnem mestu in v izobraževalnem procesu

Namestitev opreme in pripomočkov ter delovnih in študijskih sredstev, pomoč pri urejanju in vodenju dokumentacije, branju in pisanju, spremljanje na šolske in izven šolske aktivnosti ter spremljanje na izobraževanja in druge aktivnosti v okviru izobraževalnega ali delovnega procesa, pomoč pri uporabi informacijsko komunikacijske tehnologije.

  • Pomoč pri komunikaciji

Pomoč pri branju besedil v prilagojenih načinih sporazumevanja po izboru uporabnika, pri komunikaciji preko različnih informacijsko komunikacijskih tehnologij na zahtevo uporabnika, prenos vseh informacij iz in v okolje na zahtevo uporabnika, tolmačenje in prenos informacij uporabniku na podlagi slikovnega materiala.

Skip to content