Poziv za zbiranje predlogov za podelitev priznanj in zlatih znakov Zveze Sonček

Deli:

Na podlagi sklepa 6. seje Izvršnega odbora z dne 30. marca 2023 pozivamo vsa društva, včlanjena v Zvezo Sonček, posameznike ali skupine posameznikov ter organizacije, da predlagajo posameznike, skupine ali društva za priznanja in zlate znake Zveze Sonček.

Priznanja in zlati znaki bodo podeljeni na svečani prireditvi ob 40. obletnici delovanja Zveze Sonček, ki bo predvidoma potekala 5. oktobra 2023 na Brdu pri Kranju.

Priznanja lahko prejmejo posamezniki, organizacije, ustanove in drugi za posebne prispevke, dosežke in uspehe pri uresničevanju poslanstva Zveze Sonček.

Zlate znake lahko prejmejo posamezniki, skupine ali organizacije za izjemno, deset ali več letno aktivno delo pri uresničevanju poslanstva Zveze Sonček.

Predloge z utemeljitvami je treba poslati na naslov: Zveza Sonček, so.p., Rožanska 2, 1000 Ljubljana, ali e-naslov: administracija@soncek.org, in sicer najpozneje do 12. maja 2023.

Predloge za priznanja in zlate znake bo obravnavala komisija oziroma kolegij predsednikov, ki bo nato dokončno oblikovala predloge za podelitev priznanj in jih posredovala v potrditev skupščini. O priznanjih bo odločala skupščina Zveze Sonček predvidoma na seji dne 17. maja 2023.

Postopek podeljevanja priznanj je določen s Pravilnikom o podeljevanju priznanj Sončka – Zveze društev za cerebralno paralizo Slovenije.


Prenesi PDF datoteko

Pustite komentar

Skip to content