Predsednica Državnega zbora RS mag. Urška Klakočar Zupančič podpira pobudo Zveze Sonček za spremembo Zakona o volitvah v državni zbor

Deli:

Predsednica Državnega zbora mag. Urška Klakočar Zupančič je sprejela predstavnike Sončka – Zveze društev za cerebralno paralizo Slovenije – predsednico Zveze Sonček dr. Jasno Murgel, sodnico mariborskega okrožnega sodišča, direktorja Zveze Sonček Iztoka Suhadolnika in Andrejo Golob, ki ji je odvzeta volilna pravica, ki so ji predstavili pobudo za spremembo Zakona o volitvah v državni zbor (ZVDZ), in sicer da odvzem volilne pravice osebam, postavljenim pod skrbništvo, ne bi več bil mogoč. V Zvezi Sonček si prizadevamo, da bi se volilna pravica vrnila vsem polnoletnim državljanom, in sicer še pred letošnjimi predsedniškimi in lokalnimi volitvami.

Predsednica Državnega zbora mag. Urška Klakočar Zupančič je poudarila, da bo ena izmed prioritet njenega mandata posvečanje težavam oseb z invalidnostjo ter reševanje stisk in težav, s katerimi se soočajo te osebe v vsakdanjem življenju, seveda v okviru svojih pristojnosti, ki jih ima kot predsednica parlamenta. Hkrati pa je obljubila tesno sodelovanje z nevladnimi organizacijami, ki se ukvarjajo s tem področjem. »Vesela sem, smo danes naredili prve korake, upam, da bodo ti koraki v nadaljevanju vedno večji in bodo na koncu omogočili osebam z invalidnostjo kakovostnejše življenje in boljšo vključenost v družbo. Današnji sestanek je bil zelo produktiven, prednost bo zagotovo imela zagotovitev volilne pravice vsem polnoletnim državljanom, ne glede na invalidnost. Gre namreč za ustavno pravico. Prepričana sem, da smo dovolj sočutni, da se zavedamo, da je kakršnokoli izključevanje na podlagi neke karakteristike, kot je na primer invalidnost,  nedopustno ter ne spada v ta prostor in čas. Želim si, da bi se lahko Andreja Golob že jeseni udeležila predsedniških in lokalnih volitev,« je bila jasna predsednica Državnega zbora.

Pobudo za spremembo ZVDZ je Zveza Sonček javnosti prvič predstavila na novinarski konferenci 2. februarja 2022, torej že v prejšnjem sklicu Državnega zbora. Pobuda do aprilskih volitev ni bila uvrščena v postopke Državnega zbora, zato s pobudo nadaljujemo tudi v novem sklicu Državnega zbora. S pobudo smo že seznanili vse poslanske skupine v parlamentu. V Zvezi Sonček si prizadevamo, da bi vsi posamezniki, ne glede na invalidnost, v skladu z Mednarodno konvencijo o pravicah oseb z invalidnostjo lahko uresničevali volilno pravico. Menimo, da je 7. člen ZVDZ v nasprotju z določbami Ustave. Ta določa, da je volilna pravica splošna in enaka ter jo ima vsak polnoleten državljan. Trenutno je v Sloveniji približno 3.000 polnoletnih oseb, ki jim je volilna pravica odvzeta.

Spremembo ZVDZ in odpravo odvzemanja volilne pravic priporoča tudi Zagovornik načela enakosti (Ocena diskriminatornosti 7. člena ZVDZ, 050-2/2022/14 z dne 15. junija 2022), ki je ocenil, da je zakon neposredno diskriminatoren do oseb z intelektualnimi in psihosocialnimi invalidnostmi na podlagi njihove osebne okoliščine invalidnosti, saj omogoča odvzem pravice voliti in biti voljen osebam, ki jih sodišče postavi pod skrbništvo in ugotovi, da niso sposobne razumeti pomena, namena in učinkov volitev.

Zato je Zagovornik Ministrstvu za javno upravo skladno z 21. členom Zakona o varstvu pred diskriminacijo priporočil, da pripravi in na Vlado RS vloži predlog spremembe 7. člena ZVDZ na način, da se njegov drugi in tretji odstavek črtata vsaj v delu, ki se nanaša na aktivno volilno pravico – pravico voliti, ter dopolnitve prehodnih določb na način, da se odpravi učinke odvzemov volilne pravice ljudem z intelektualnimi in psihosocialnimi invalidnostmi v drugih zakonih.

Predsednica Zveze Sonček dr. Jasna Murgel je podarila, da jo izjemno veseli, da so predstavniki Zveze Sonček danes prišli v hram demokracije in dobili res konkretna zagotovila, da bomo imeli v Državnem zboru na voljo aktivne sodelavce, ki nam bodo pomagali, da se bodo naše pobude tudi uresničevale. »Čaka nas namreč še veliko dela, na primer na področju deinstitucionalizacije in t. i. ene šole za vse, zato se veselimo sodelovanja s parlamentom, ki je v končni fazi tisti organ, ki sprejema zakonodajo. Mislim, da se še ni zgodilo, da bi predsednik oziroma predsednica Državnega zbora ponudila tako konkretno sodelovanje z nevladnimi organizacijami glede zadev, ki se nanašajo na osebe z invalidnostjo. Danes smo se pogovarjali predvsem o spremembi ZVDZ, torej o spremembi, ki je zelo posebna, saj si v Zvezi Sonček prizadevamo, da se odpravi diskriminacija oseb z invalidnostjo ter se jim zagotovi enaka volilna pravica, kot jo imajo vsi preostali državljani. Gre namreč za pravico, ki v Ustavi ni omejena, ZVDZ pa jo omejuje. Mednarodna konvencija o pravicah oseb z invalidnostjo, ki jo je Slovenija ratificirala leta 2008, pa določa, da morajo imeti  vse osebe z invalidnostjo volilno pravico. Zdaj je na vrsti Državni zbor, da izpelje zakonodajni postopek. Glede na današnji pogovor pri predsednici sem zelo optimistična, da se bo to zgodilo še pred jesenskimi volitvami,« je zaključila predsednica Zveze Sonček.

V Zvezi Sonček smo prepričani, da je obstoječa zakonodaja etično, sociološko in pravno sporna ter da bi morala Slovenija slediti vzoru nekaterih drugih evropskih držav, med njimi tudi Italije, Avstrije, Hrvaške, Francije, Nemčije, Španije, kjer osebi v nobenem primeru ni mogoče odvzeti pravice do udeležbe na volitvah.

Uporabnica Centra Sonček Šiška v Ljubljani Andreja Golob, ki ji je volilna pravica odvzeta, je v pogovoru s predsednico parlamenta izrazila željo po udeležbi na jesenskih volitvah, česar ji trenutno veljavna zakonodaja ne omogoča. »Če se že nisem mogla udeležiti aprilskih volitev, si želim, da bi se lahko vsaj jesenskih, ker bi rada izrazila svojo voljo. Sicer pa sem skupaj s pristojnim centrom za socialno delo že sprožila postopke, da se mi volilna pravica vrne.«  

Pustite komentar

Skip to content