Predstavniki Zveze Sonček obiskali Varuha človekovih pravic

Deli:

Predstavnika Zveze Sonček, direktor Iztok Suhadolnik in predsednik Lojze Tomaževič, sta v ponedeljek, 19. avgusta obiskala Varuha človekovih pravic, Petra Svetino. Osrednja tema pogovora je bila problematika pravnega položaja oseb z motnjami v duševnem razvoju in volilna pravica. Zveza Sonček si prizadeva, da bi družba te osebe sprejela kot njene enakopravne člane.

»Želimo si, da bi imeli enako pravno subjektiviteto kot ostali državljani,« je povedal direktor Iztok Suhadolnik in dejal, da si zato prizadevajo, da bi te osebe, ki so na nek način zmožne izraziti svojo voljo, imele tudi pravico voliti.

Varuh človekovih pravic se je s to problematiko že ukvarjal in poudaril, da je razprava o različnih vidikih te tematike izjemno pomembna. Povedal je, da je bilo izvrševanje volilne pravice oseb z motnjami v duševnem razvoju ali težavami v duševnem zdravju po dosedanji volilni zakonodaji omejeno v 7. členu Zakona o volitvah v državni zbor. Ta določa, da pravice voliti in biti voljen nima državljan Republike Slovenije, ki je dopolnil osemnajst let starosti in mu je bila zaradi duševne bolezni, zaostalosti ali prizadetosti popolnoma odvzeta poslovna sposobnost ali podaljšana roditeljska pravica staršev ali drugih oseb čez njegovo polnoletnost ter ni sposoben razumeti pomena, namena in učinkov volitev.

S spremembo družinskega zakonika, ki je začel veljati 15. aprila 2019, je bil ukinjen institut odvzema poslovne sposobnosti in podaljšanja roditeljske pravice staršev oziroma drugih čez polnoletnost omenjenih oseb, zato Varuh pričakuje, da bo zakonodajalec pri spremembi volilne zakonodaje to upošteval.

Kot je povedal Svetina sodišča tako ne odločajo več o odvzemu poslovne sposobnosti, ampak osebam z motnjami v duševnem razvoju oz. težavami v duševnem zdravju dodelijo skrbnika. Ta jim pomaga pri odločanju o njihovem življenju, s čimer se tem osebam zagotavlja večja avtonomija. Sodišča, upoštevajoč njihove zmožnosti, omogočijo, da lahko odločajo o svojih koristih na posameznih področjih življenja.

Pustite komentar

Skip to content