Centri Sonček

Vse od ustanovitve prvega centra v Ljubljani leta 1990 so centri Sonček zasnovani kot centri z raznolikimi programi. Njihova osrednja dejavnost je storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji, seveda pa ponujajo tudi druge programe in storitve.

Dejavnost Sončkovega varstveno-delovnega centra (VDC) je namenjena odraslim, ki se zaradi invalidnosti ne morejo zaposliti niti na odprtem trgu delovne sile niti v podjetjih za zaposlovanje invalidov in so upravičeni do vključitve v storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji. VDC je organiziran v enajstih centrih. 

Zveza Sonček ima koncesijo Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti za storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji. Izvajanje te storitve za 175 oseb v VDC dopolnjuje in razširja javno mrežo ter zagotavlja možnost izbire. Storitev temelji na načelih normalizacije ter zagotavljanja enakih možnosti, individualnega pristopa k posamezniku in pravice do odraslosti. Omogoča uresničitev potreb po usposabljanju, zaposlovanju in socialnem vključevanju širšega kroga odraslih oseb z invalidnostjo.

Med programi, ki jih ponujajo centri, naj omenimo program usposabljanja in zaposlovanja v podjetjih za zaposlovanje invalidov, svetovalno službo, prevoze s kombiji ter izobraževalne, kulturne, družabne, športne programe, s katerimi spodbujamo socialno vključevanje oseb z invalidnostmi. Izvajalci teh programov pa so zelo različni. 

V nekaterih centrih imajo sedež regijska društva za cerebralno paralizo, prostore pa za svoje dejavnosti uporabljajo tudi druga društva in organizacije.

V Centru Sonček Šiška v Ljubljani je mogoče najeti dve veliki dvorani za seminarje, izobraževanja, predavanja, družabne prireditve ipd. 

Vodja VDC in institucionalnega varstva

Matjaž Jeseničnik

Zemljevid centrov po Sloveniji

Seznam centrov s kontaktnimi podatki

Od leta 2010 je Center Sonček Šiška na naslovu Trg komandanta Staneta 5 v Ljubljani. Podolgovata nizka stavba je obdana z bloki in manjšim parkom, ki v poletnih mesecih zagotavlja obilo sence, hkrati pa ponuja veliko možnosti za sprehode in telovadbo na prostem. Naši prostori so umeščeni med osnovno šolo Valentina Vodnika in stavbo, v kateri je knjižnica Šiška, v neposredni bližini so trgovine, kavarne, vrtci, nakupovalni center …

Osrednja dejavnost centra je izvajanje storitve vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji, ki poteka med ponedeljkom in petkom med 7. in 16. uro. Naši uporabniki izdelujejo razne izdelke iz volne, kot so šali, kape, lutke, obeski za ključe, ročno izdelane čestitke. 

V prostorih poteka tudi trening boccie oziroma prilagojeno dvoransko balinanje, primerno tudi za najbolj gibalno ovirane. Velikokrat nas obiščejo otroci iz sosednjega vrtca in šole, ki so vključeni v razvojno-raziskovalno projekt Korak k Sončku, ki ga izvaja Zveza Sonček.

V našem centru in na stojnici pred centrom pa je mogoče kupiti izdelke, ki nastajajo v 11 Sončkovih centrih po vsej Sloveniji.

Storitve centra

vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji v enoti VDC, prevozi oseb z invalidnostjo (uporabnikov centra), program aktivnega preživljanja prostega časa, svetovanje in izobraževanje, tečaji, kulturne prireditve, oddajanje prostorov

Dragica Kustec, vodja enote VDC

Trg komandanta Staneta 5, 1000 Ljubljana

Najem dvoran za seminarje, predavanja, izobraževanja, družabne dogodke, jogo

V Centru Sonček Šiška v Ljubljani lahko najamete dve sodobno opremljeni dvorani – prva je v pritličju stavbe, druga pa v kleti (dostop z dvigalom ali po stopnicah). Dvorani, ki vsaka sprejmeta do 50 oseb, je mogoče najeti za različna časovna obdobja (dnevni najem, večdnevni najem, celoletni najem itd.).

Dvorani sta funkcionalno opremljeni za različne dogodke, kot so sestanki, izobraževanja, razstave, razne delavnice. 

Za najem dvorane se je mogoče dogovoriti po telefonu, e-pošti ali osebno v centru.

Tadeja Gašperšič, koordinatorka programa Centra Sonček Šiška

Center Sonček Rožanska deluje v pritličju večstanovanjskega objekta v Rožanski ulici 2. V prostorih je tudi sedež Društva za cerebralno paralizo Ljubljana.

Osrednja dejavnost centra je izvajanje storitve vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji, ki poteka med ponedeljkom in petkom med 7. in 16. uro. V dopoldanskem času je poudarek na delu v ročnih delavnicah, kjer uporabniki ob sodelovanju z zaposlenimi izdelujejo različne izdelke, namenjene prodaji v naših trgovinicah po vsej Sloveniji. 

V popoldanskem času pa se v centru izvajajo različne prostočasne aktivnosti, kot so boccia oziroma prilagojeno dvoransko balinanje, primerno tudi za najbolj gibalno ovirane, učimo se socialnih veščin, vaje Sončkovega pevskega zbora Men se poje, gibalne vaje, potopisna predavanja, bralna skupina ipd. V centru občasno izvajamo tudi počitniško varstvo. 

V centru je mogoče kupiti različne izdelke, ki jih vse leto izdelujejo uporabniki v 11 centrih po Sloveniji.

Storitve centra

vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji v enoti VDC, prevozi oseb z invalidnostjo (uporabnikov centra), svetovanje in izobraževanje, sedež Društva za cerebralno paralizo Ljubljana in programi ter aktivnosti v okviru društva v popoldanskem času

Mateja Kristan, vodja enote VDC

Rožanska 2, 1000 Ljubljana

Center Sonček Maribor ima prostore na Cesti XIV. divizije 48a (Maribor) že od leta 1988. Prej je tu deloval vrtec Pobrežje. Zgradba je dvonadstropna, v njej pa poleg storitve vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji potekajo še različne prostočasne aktivnosti. Nekatere izmed dejavnosti za naše uporabnike izvajajo tudi druge organizacije.

V Centru Sonček Maribor izdelujemo številne ročne izdelke iz lesa in gline, ki jih je mogoče kupiti v našem centru. Ena naših novejših pridobitev je laser, ki omogoča laserski izrez predmetov iz različnih materialov, s čimer smo popestrili ponudbo naših izdelkov, ki jih izdelujejo uporabniki.

Storitve centra

zaposlovanje pod posebnimi pogoji v enoti VDC, prevozi invalidov, svetovanje in izobraževanje, programi za družine, izposoja strokovnih knjig in filmov, počitniško varstvo, prostočasne aktivnosti.

Vanja Bole, vodja enote VDC

XIV. divizije 48a, 2000 Maribor

Center Sonček Celje je manjša enota, v katero redno prihaja deset uporabnikov, nahaja pa se v Ljubečni (izvoz Celje vzhod), in sicer blizu osnovne šole Ljubečna ob glavni cesti. Našo hišo obdaja velika zelenica, kjer pogosto prirejamo različne prostočasne ali športne aktivnosti.

V prostorih je tudi sedež Društva za cerebralno paralizo Celje. Osrednja dejavnost centra je izvajanje storitve vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji. V dopoldanskem času tako uporabniki ročno izdelujejo številne izdelke, zlasti iz blaga, predvsem rabljenega jeansa, ter voščilnice in izdelke iz lesa.

Storitve centra

vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji v enoti VDC, prevozi oseb z invalidnostjo (uporabnikov centra), svetovanje in izobraževanje, programi za družine, tržnica rabljenih predmetov, sedež Društva za cerebralno paralizo Celje ter programi in aktivnosti v okviru društva v popoldanskem času

Tanja Čakš, vodja enote VDC

Kocbekova cesta 27, 3202 Ljubečna

Center Sonček Kranj je od leta 2010 v svetlih, velikih in obnovljenih prostorih v stavbi Centra Gorenjska v Kranju ob glavni severni vpadnici. Stavba ima zanimivo zgodovino, saj je tovarno oziroma proizvodno-poslovni objekt izrisala skupina mladih kranjskih arhitektov leta 1972. V njem je do leta 2007 delovalo podjetje Gorenjska oblačila, stavba pa je bila nato obnovljena.

Osrednja dejavnost centra je izvajanje storitve vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji. Kranj je bil v preteklosti mesto z močno razvito tekstilno industrijo, uporabniki centra pa nadaljujejo to tradicijo. Pod njihovimi spretnimi prsti nastajajo čudoviti izdelki iz volne, na primer volnene lutke, pletene torbe, šali in kape, prekrasne tunike in obeski za ključe. Volno, iz katere nastajajo izdelki, jim podarijo okoliška podjetja. Po dogovoru vam lahko spletejo reklamne pletenine za promocijo podjetja.

Storitve centra

zaposlovanje pod posebnimi pogoji v enoti VDC, prevozi ivodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji v enoti VDC, prevozi oseb z invalidnostjo (uporabnikov centra), svetovanje in izobraževanje, programi za družine, počitniško varstvo, sedež Sončka, gorenjskega društva za cerebralno paralizo, ter programi in aktivnosti v okviru društva v popoldanskem času

Jana Pintar, vodja enote VDC

Bleiweisova cesta 30, 4000 Kranj,

Center Sonček Koper se nahaja na Markovcu v Kopru. Urbano naselje Markovec leži tik pod Markovim hribom, od koder se nam ponuja lep razgled na koprski zaliv, Italijo, Izolo, Nanos in drugo okolico. 

Center od leta 2002 deluje v pritličnih prostorih stanovanjskega bloka v Beblerjevi ulici. Osrednja dejavnost centra je izvajanje storitve vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji. Na hišni številki 6 je manjša pisarna, kjer se za potrebe našega centra opravi večji del administrativnih del, poleg tega je tudi sedež Obalnega društva za cerebralno paralizo. Osrednji prostor Centra Sonček Koper je v neposredni bližini, na hišni številki 8, kjer uporabniki izdelujejo različne ročne izdelke, ki jih nato prodajamo v Sončkovi trgovini. V prostoru na hišni številki 10 pa deluje Sončkova trgovina rabljenih predmetov, del prostorov je namenjenih tudi izdelovanju izdelkov. Zaradi trgovine z rabljenimi izdelki nas obišče veliko ljudi, ki bodisi kaj kupijo ali pa nam podarijo izdelke za prodajo. Zato je pri nas vedno živahno. Predvsem pa ločeni prostori poskrbijo, da se uporabniki in zaposleni ves čas premikamo po ulici gor in dol med lokacijama. To pomeni, da nas vsi dobro poznajo, z nami radi poklepetajo ali pa nam namenijo samo prijazen pozdrav.

Storitve centra

vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji v enoti VDC, prevozi oseb z invalidnostjo (uporabnikov centra), svetovanje in izobraževanje, programi za družine, počitniško varstvo, prodaja rabljenih predmetov, sedež Obalnega društva za cerebralno paralizo ter programi in aktivnosti v okviru društva v popoldanskem času

Rahela Majcenovič, vodja enote VDC

Beblerjeva 8, 6000 Koper

Center Sonček Ivančica je vrata odprl leta 1994, tri leta po podpisu najemne pogodbe, s katero je občina Slovenij Gradec stavbo predala v upravljanje Zvezi Sonček. Osrednja dejavnost centra je izvajanje storitve vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji. V stavbi ima prostore tudi Sonček, koroško društvo za cerebralno paralizo. 

Center leži malo naprej od Slovenj Gradca v smeri proti Dravogradu. Ime Ivančica je dobil po prijateljici in vzornici društva dr. Ivančici Planinc iz Zagreba, ki je kljub cerebralni paralizi dosegla več kot večina zdravih ljudi, saj je že pri 42 letih doktorirala. 

Koroško društvo je bilo tudi pobudnik za zgraditev Sončne hiše, v kateri od leta 2003 deluje stanovanjska skupina Zveze Sonček. Uporabniki, ki živijo v tej hiši, med tednom prihajajo – bodisi samostojno bodisi s Sončkovimi prevozi – na delo in druženje v Center Sonček Ivančica. Pri delu in aktivnostih centra in stanovanjske skupine se uporabniki in zaposleni tesno povezujemo z društvom in tudi lokalnim okoljem, ki nas je lepo sprejelo.

Storitve centra

vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji v enoti VDC, prevozi oseb z invalidnostjo (uporabnikov centra), program aktivnega preživljanja prostega časa, prodaja Sončkovih izdelkov, svetovanje in izobraževanje, programi za družine, počitniško varstvo, sedež Sončka, koroškega društva za cerebralno paralizo, ter programi in aktivnosti v okviru društva v popoldanskem času

Danica Gašper, vodja enote VDC

Troblje 1 b, 2380 Slovenj Gradec

Leta 2001 je Zveza Sonček v sodelovanju s Sončkom, pomurskim društvom za cerebralno paralizo, prenovila in uredila prostore za potrebe delovanja varstveno-delovnega centra v Murski Soboti. Dela so bila hitro končana in tako so 1. februarja 2002 vrata centra prestopili prvi uporabniki. Lokacija v središču mesta nam omogoča vpetost v lokalno okolje in prepoznavnost. 

V prostorih v Lendavski ulici 25b v Murski Soboti je tudi sedež Sončka, pomurskega društva za cerebralno paralizo, in Sončka, športnega društva cerebralne paralize.

Osrednja dejavnost centra je izvajanje storitve vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji. Naši uporabniki izdelujejo krasne izdelke iz gline, ki so naprodaj v vseh Sončkovih centrih.

Storitve centra

vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji v enoti VDC, prevozi oseb z invalidnostjo (uporabnikov centra), svetovanje in izobraževanje, programi za družine, počitniško varstvo, sedež Sončka, pomurskega društva za cerebralno paralizo, in Sončka, športnega društva cerebralne paralize, ter programi in aktivnosti v okviru društev v popoldanskem času

Nejc Horvat, vodja enote VDC

Lendavska 25b, 9000 Murska Sobota

Center Sonček Ptuj ima vse od ustanovitve leta 1999 prostore v trgovsko-poslovnem centru Drava na Ptuju. Njegova osrednja dejavnost je izvajanje storitve vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji. V prostorih centra je tudi sedež Sončka, društva za cerebralno paralizo Ptuj – Ormož.

Uporabniki, ki vsak dan prihajajo v center, sodelujejo pri proizvodnji izdelkov, ki so naprodaj v Sončkovih trgovinicah po vsej Sloveniji. Naše izdelke pogosto naročijo v Mestni občini Ptuj ali v podjetjih za promocijo. Ko je dela preveč ali premalo, se odpeljemo na izlet ali pa sprehodimo do sladoledarja v mestu. 

V centru deluje tudi Sončkova trgovinica, v kateri je mogoče kupiti pisane voščilnice in druge lične ročne izdelke iz lesa, volne, gline, ki nastajajo pod spretnimi prsti uporabnikov vseh 11 centrov Sonček po Sloveniji. 

Naš center aktivno deluje v razvojno-raziskovalnem projektu Korak k Sončku, ki ga izvaja Zveza Sonček, v katerem sodelujemo z osnovno šolo Mladina na Ptuju in vrtcem Majšperk. 

Skupaj s Sončkom, društvom za cerebralno paralizo Ptuj – Ormož, pa vsako leto organiziramo Pustovanje invalidskih organizacij. Prireditev je postala tradicionalna in privablja pustne maske iz vse Slovenije.

Storitve centra

vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji v enoti VDC, prevozi oseb z invalidnostjo (uporabnikov centra), svetovanje in izobraževanje, programi za družine, počitniško varstvo, prostočasne aktivnosti, sedež Sončka, društva za cerebralno paralizo Ptuj – Ormož, ter programi in aktivnosti v okviru društva v popoldanskem času

Jerneja Čeh, vodja enote VDC

Osojnikova 9, 2250 Ptuj

Center Sonček Krško od leta 2011 deluje v obnovljenih in prilagojenih prostorih. Tu je tudi sedež društva za cerebralno paralizo Sonček Posavje. 

Prostori so svetli in prijetni, kar nam omogoča vsakdanje delo in dejavnosti. Osrednja dejavnost centra je izvajanje storitve vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji. Dnevi v centru hitro minejo, saj je dogajanje pestro in razgibano. Naše dneve zapolni delo v delavnici: izdelava voščilnic, magnetov, pletenje … 

Vključeni smo v številne športne, kulturne in družbene dejavnosti. Radi prebiramo različno literaturo, preizkušamo svoje kuharske sposobnosti, obiskujemo različne kraje. Naša vrata so vedno odprta veseli in smo vsakega obiska.

Storitve centra

vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji v enoti VDC, prevozi oseb z invalidnostjo (uporabnikov centra), svetovanje in izobraževanje, programi za družine, sedež društva za cerebralno paralizo Sonček Posavje ter programi in aktivnosti v okviru društva v popoldanskem času

Karmen Preskar, vodja enote VDC

Ulica Mladinskih delovnih brigad 18, 8273 Leskovec pri Krškem

Center Sonček Novo mesto od leta 2022 deluje v novih prostorih v trgovsko-poslovnem centru Hedera v Novem mestu. Osrednja dejavnost centra je izvajanje storitve vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji. V prostorih je tudi sedež Sončka, društva za cerebralno paralizo Dolenjske in Bele krajine, ki je tudi izvajalec osebne asistence. 

Pri nas je živahno ves dan, saj je na voljo dovolj prostora za najrazličnejše delavnice, za izobraževanja članov in drugih sodelavcev ter prostovoljcev, za kuharske delavnice, za športne, kulturne in družabne dejavnosti … V centru deluje tudi Sončkova trgovinica, v kateri je mogoče kupiti pisane voščilnice in druge lične ročne izdelke iz lesa, volne, gline, ki jih izdelujejo uporabniki vseh 11 centrov Sonček po Sloveniji.

Storitve centra

vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji v enoti VDC, prevozi oseb z invalidnostjo (uporabnikov centra), programi za družine, počitniško varstvo, sedež Sončka, društva za cerebralno paralizo Dolenjske in Bele krajine, ter programi in aktivnosti v okviru društva v popoldanskem času

Bernarda Zorko, vodja enote VDC

Ljubljanska cesta 26, 8000 Novo mesto

Center Sonček Elerji leži na Miljskem polotoku tik ob meji z Italijo. Od morja je oddaljen le pet kilometrov. S hriba ponuja lep razgled, obkroža ga čudovita okolica in tišina. Center ima dva dela:

  • Premančan 1 (nekdanja karavla) in
  • Elerji 29 (hiša v vasi).

Do obeh objektov se najlažje pripeljemo s ceste Škofije – mejni prehod Škofije, smer Hrvatini, vas Elerji. 

Vsi objekti, ki sestavljajo center, in njihova okolica so prilagojeni za uporabnike invalidskih vozičkov. Primeren je predvsem za skupine do 30 udeležencev.

Storitve centra

obnovitvena rehabilitacija, zdravstvenoterapevtske kolonije za družine s predšolskimi otroki, počitniški programi za otroke in odrasle, športne aktivnosti, programi za družine, prevozi oseb z invalidnostjo, možnost najema centra na obeh lokacijah

Premančan 1 (nekdanja karavla)

Srce centra je tlakovano in senčno dvorišče, na katerem je dovolj prostora za druženje. Z leve in desne ga obdajata zgradbi, okoli njiju pa so zelenjavni vrtovi, sadovnjak, oljčnik, površine za rekreacijo in jahanje. V bližini je arheološko najdišče Kaštelir, ki ga deli državna meja med Slovenijo in Italijo. 

V eni zgradbi so kuhinja, shrambe in jedilnica s 24 sedeži ter zunanja jedilnica s 40 sedeži, v drugi pa tri kopalnice, pralnica in štiri spalnice (skupaj 16 ležišč). Oba objekta sta ogrevana. Na posestvu je tudi pet lesenih hišic, vsaka ima tri ležišča. 

Od začetka maja do septembra se gostje lahko kopajo v ogrevanem bazenu.

Zunaj sezone je v centru je mogoče najeti kuhinjo, jedilnico in zunanje površine za enodnevna praznovanja, poslovne sestanke, izobraževanja itd. 

Center Sonček, Premančan 1, 6280 Ankaran 

Elerji 29 (hiša v vasi)

V hiši v središču vasi Elerji so v pritličju dnevna soba, jedilnica z 12 sedeži, kuhinja, tri spalnice (skupno 10 ležišč), dve kopalnici in stranišče ter prostorna predavalnica. V mansardi, ki ni dostopna za uporabnike invalidskih vozičkov, so dve sobi (skupno 14 ležišč) in kopalnica. Hiša je obdana s tlakovanimi in travnatimi površinami, kjer je dovolj prostora za druženje in igro. 

Od začetka maja do konca septembra se gostje lahko kopajo v ogrevanem bazenu. 

Med oktobrom in majem je mogoče najeti predavalnico, jedilnico in kuhinjo v pritličju.

Center Sonček, Elerji 29, 6281 Škofije

Le 15 kilometrov iz Maribora se v bližini Zgornje Kungote v smeri proti Plaču sredi čudovite narave na 23 hektarjih (travniki, njive, sadovnjak, sprehajalne poti, gozd) v Spodnjih Vrtičah razprostira Center Sonček Vrtiče. Center ponuja številne možnosti za aktivnosti na prostem, med majem in oktobrom se gostje lahko kopajo v ogrevanem bazenu. V bližini centra je veliko zanimivih izletniških točk na slovenski in avstrijski strani meje. 

V juliju in avgustu v centru potekajo programi, ki jih ponujajo Zveza Sonček in regijska društva. V preostalih mesecih je center odprt za vse. Mogoče ga je najeti v celoti ali pa le posamezne bivalne enote, tudi samo dopoldan ali popoldan, saj je primeren razna praznovanja, poslovna in druga srečanja. 

V apartmajih v osrednji hiši, spalnici v Merjaščevem brlogu in štirih lesenih hiškah je skupno 32 ležišč. V nekaterih enotah so na voljo tudi kuhinje, za zadovoljne obraze in polne želodce pa za večje skupine s hrano, pridelano tudi na našem zelenjavnem in zeliščnem vrtu, poskrbimo v naši kuhinji. 

V skoraj dveh desetletjih delovanja so številni gostje iz Slovenije in tujine po oddihu, počitnicah, šoli v naravi, srečanjih, seminarjih in drugih oblikah izobraževanja ali team buildingih zadovoljni zapuščali naš center ter se k nam tudi redno vračajo.

Do centra se najlažje pripeljemo po avtocesti Maribor–Šentilj, pri izvozu za Jurij zavijemo levo, v prvem križišču pa desno v smeri Kungote. Sledimo Sončkovim znakom, ki se nahajajo ob poti do centra.

Storitve centra

obnovitvena rehabilitacija, zdravstvenoterapevtske kolonije za družine, počitniški programi za otroke in odrasle, športne aktivnosti, programi za družine, prevozi oseb z invalidnostjo, oddaja počitniških zmogljivosti

Vasja Košti, vodja centra

Spodnje Vrtiče 8, 2201 Zgornja Kungota

Skip to content