Navigacija po podstraneh

Stanovanjske skupine

Zveza Sonček izvaja program bivanja za odrasle osebe s cerebralno paralizo in drugimi invalidnostmi že od leta 1991 in ga postopoma širi tako po vsebini kot po obsegu.

Razvijamo različne oblike bivanja – poleg institucionalnega varstva v obliki stanovanjskih skupin tudi prilagojeno bivanje. Z različnimi možnostmi bivanja skušamo zagotavljati pogoje za čim bolj enakopravno in neodvisno življenje odraslim s telesno in/ali intelektualno oviranostjo, ob nudenju vse potrebne pomoči pri vsakodnevnih življenjskih aktivnostih. Zasledujemo cilje, da stanovalci živijo čim bolj polnovredno življenje v običajnem socialnem in bivalnem okolju ter imajo aktivno vlogo pri sooblikovanju programa.

Storitev institucionalnega varstva kot koncesionarji izvajamo od leta 1998 kot del javne službe z 52 mesti, trenutno za 50 stanovalcev, v okviru šestih stanovanjskih skupin (od 6 do 13 stanovalcev) v Ljubljani (dve enoti), Dravogradu, Kopru, Pragerskem ter Štorah pri Celju. Nudimo tudi možnost začasnih in občasnih vključitev, za katere se interes in potreba povečuje iz leta v leto. Stanovanja ali stanovanjske hiše se nahajajo praviloma v urbanem okolju, stanovalec ima možnost uporabe eno ali največ dvoposteljne sobe in souporabe skupnih prostorov v stanovanju.

Program zajema osnovno in socialno oskrbo – fizično nego in pomoč pri vsakodnevnih aktivnostih, pomoč pri organiziranju prostega časa ter usposabljanje za samostojno življenje in trening praktičnih življenjskih in socialnih veščin.

Zveza Sonček omogoča tudi samostojno bivanje v okviru prilagojenih stanovanj za odrasle osebe z invalidnostjo (Maribor, Štore, Ljubljana). V letu 2017 smo pridobili novo stanovanje v Ljubljani v Celovških dvorih in začeli razvijati dodaten socialno-varstveni program Prilagojenega bivanja – usposabljanja za samostojno in neodvisno življenje, z dvema stalnima in občasnimi uporabniki.

Zemljevid stanovanjskih skupin

Seznam stanovanjskih skupin s kontaktnimi podatki

Neubergerjeva 9, 1000 Ljubljana

St. III:

St. IV:

St. V:

Hiša Sonček, Vinčarjeva 8, 1000 Ljubljana

Cesta XIV. divizije 3 in 5, 3220 Štore

Hiša Sonček, Vinčarjeva 8, 1000 Ljubljana

Sveti Duh 34, 2370 Dravograd

Glagoljaška cesta 1 c, 6000 Koper

Trubarjeva 9, 2331 Pragersko

Podprite nas s prostovoljnim prispevkom

Dodajte kamenček v mozaik lepšega sveta – pomagajte otrokom in odraslim s cerebralno paralizo in drugimi oviranostmi.

Skip to content