Storitve socialnega vključevanja

Deli:

Zveza Sonček je izvajalka  storitev socialnega vključevanja po Zakonu o socialnem vključevanju invalidov (ZSVI); izvajala jih bo za vse zainteresirane uporabnike. Storitve, ki jih financira Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, bodo za uporabnike brezplačne.

Storitve so namenjene uporabnikom/odraslim osebam, ki si želijo živeti samostojneje, se vključevati v aktivnosti doma in v okolju, urejati svoje zadeve ali se ukvarjati z različnimi aktivnostmi ali s hobiji, pri tem pa potrebujejo podporo in pomoč. Podporne osebe pomagajo uporabnikom pri načrtovanju in izvajanju aktivnosti doma in v širšem okolju. Cilj storitev je spodbujanje in razvijanje uporabnikovih zmožnosti ter večja vključenost v družbo.

Kaj so storitve socialnega vključevanja?

Pravico do storitev socialnega vključevanja invalidov zagotavlja ZSVI, ki se izvaja od septembra 2022 dalje. Storitve socialnega vključevanja invalidov so:

  • usposabljanje za samostojno življenje – oblikovanje podpornega okolja za samostojnejše življenje upravičenca;
  • vseživljenjsko učenje: spremstvo upravičenca k dejavnostim vseživljenjskega učenja, ki prispevajo k ohranjanju pridobljenih in pridobivanju novih znanj in veščin;
  • prebivanje s podporo:
  • informiranje in usmerjanje pri urejanju osebnih zadev;
  • svetovanje in podpora pri načrtovanju in izvedbi vsakodnevnih življenjskih opravil;
  • družabništvo in spodbujanje k vključevanju v okolje ter širitvi socialne mreže;
  • strokovna podpora pri izvajanju aktivnosti storitev prebivanja s podporo;
  • ohranjanje socialne vključenosti starejših invalidov – za starejše od 65 let.


Komu so storitve socialnega vključevanja invalidov namenjene?

Pravico do storitev socialnega vključevanja invalidov lahko uveljavlja oseba, ki ima priznan status invalida po ZSVI ali po prej veljavnem Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb (ZDVDTP).

Storitve lahko koristijo vsi uporabniki storitve vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji, ki so vključeni v kateri koli varstveno delovni center. Koristijo jih lahko tudi člani društev ali drugi, ki še niso vključeni v varstveno delovni center, pa bi želeli koristiti storitve socialnega vključevanja.

Storitev socialnega vključevanja pa ne morejo koristiti posamezniki, ki so  vključeni v 16-urno ali celodnevno institucionalno varstvo (stanovanjske skupine),  ali uveljavljajo pravice do oskrbovalca družinskega člana oziroma imajo družinskega pomočnika, ali koristijo osebno asistenco, ali koristijo pravice do dolgotrajne oskrbe po Zakonu o dolgotrajni oskrbi.

Kako uveljavim pravico do storitev socialnega vključevanja?

Za pridobitev pravice do koriščenja storitev socialnega vključevanja invalidov je treba izpolniti vlogo, ki jo vlagatelj ali vlagatelj in njegov zakoniti zastopnik ali skrbnik vloži na krajevno pristojnem centru za socialno delo.Če vam je bila pravica do storitev odobrena, prejmete vrednotnico za storitve socialnega vključevanja, s katero se lahko obrnete na Zvezo Sonček, ki izvaja storitve.

Če imate kakršnakoli dodatna vprašanja, potrebujete pomoč pri izpolnjevanju ali oddaji vloge, se lahko obrnete na Zalo Žižek. Dodatne informacije in pomoč pri izpolnjevanju vloge lahko dobite tudi pri vodjih enot varstveno delovnih centrov, ki vam lahko pomagajo pri izpolnjevanju vloge.

Kontakt:
Zala Žižek
Zveza Sonček, Rožanska ulica 2, 1000 Ljubljana
E-naslov: socialno.vkljucevanje@soncek.org
Telefon: 040/523 510

Pustite komentar

Skip to content