Tradicionalno srečanje članov društev Sonček ob 35. obletnici Sončka Dolenjske in Bele krajine in Zveze Sonček so.p.

Deli:

Zadnjo soboto v mesecu maju je potekalo tradicionalno letno srečanje članov vseh društev za cerebralno paralizo, vključenih v Zvezo Sonček so.p, ki se ga je udeležilo preko 750 članov društev, prijateljev in nastopajočih. Tokrat je srečanje organiziral Sonček Dolenjske in Bele krajine na Grmu Novo mesto – centru biotehnike in turizma na Sevnem pri Novem mestu.

Srečanje je bilo posvečeno 35-letnici delovanja društva in zveze Sonček, ki letos praznujeta to pomembno obletnico.

Predsednik Zveze Sonček so.p. Lojze Tomaževič ter član Sončka Dolenjske in Bele krajine Samo Slak sta v uvodnih nagovor predstavila dosežke Zveze Sonček in dolenjskega društva. Pri tem sta posebej poudarila skupne cilje za vzpostavitev bivalnih možnosti na Dolenjskem za odrasle osebe s posebnimi potrebami na Bučki ter zaposlovanje in vključevanje v izgradnjo Zeliščarskega centra JV Slovenije v Zagradu v Občini Škocjan. Škocjanski župan Jože Kapler  je izpostavil dobro sodelovanje s Sončkom Dolenjske in Bele krajine ter Zvezo Sonček so.p. pri pripravi in začetku izvajanja obeh projektov, ki bodo zagotovile možnosti socialnega vključevanja osebam z invalidnostmi z namenom vključevanja v delo in življenje na podeželju. Poudaril je, da je sodelovanje z nevladnimi organizacijami, ki so marsikdaj nosilke novih idej in rešitev, pomembno tako za lokalno samoupravo, kot državo v celoti, zato vidijo v Sončku dobrega in zanesljivega partnerja.

V celodnevnem kulturno zabavnem in rekreativno animacijskem programu so sodelovali številni nastopajoči: Ženski pevski zbor Jasmin, mladi glasbeniki Glasbene šole Marjana Kozine Novo mesto, harmonikarji Aleksander, Anej in Žan, folklorne skupine Zeleni Jurij, Klasje in Kres, ansambli Tretji Kanu, Lenarti in Korenine. Z njimi sta prečudovito zapela Tilen in Danijela. Nastopili so tudi Agnes Globevnik, Bort Ross in Lamai.

Vse dopoldne so udeležence zabavali še miličnik Janez (Franci Kek), Veveriček in policist Leon. Program so popestrile še druge aktivnosti in skupine: otroška modna revija Seevil, policijska konjenica in policisti PU Novo mesto, gasilci iz GRC Novo mesto, Tačke Pomagačke, Bioexpo z razstavo eksotičnih živali in Društvo gojiteljev malih pasemskih živali, Društvo podeželskih žena Šmarnice iz Šentruperta. pa možnost vadbe po metodi feldenkreis, poslikava obraza, pilates, vožnja s kočijo. Vse so navdušili nepozabni Gold Wing motoristi, ki so opravili preko 250 voženj tudi za osebe na invalidskih vozičkih.


Na kratko o Zvezi Sonček so.p.:

Zveza Sonček je neprofitna, nevladna in nepolitična nacionalna invalidska organizacija, ki deluje že od leta 1983. Nastala je z združitvijo Mariborskega in Gorenjskega društva za cerebralno paralizo. Kot prvotno starševska organizacija se je v 35 letih delovanja razvila v strokovno organizacijo, ki deluje na področju invalidskega varstva in izvaja storitve namenjene tako osebam z invalidnostjo, strokovni javnosti kot tudi staršem otrok s posebnimi potrebami in njihovim svojcem. Vanjo se združuje petnajst regijskih društev za cerebralno paralizo, Društvo za pomoč prezgodaj rojenim otrokom ter Športno društvo cerebralne paralize in Sončkov klub.. Zveza Sonček se neposredno vključuje tudi v Mednarodno združenje za osebe s cerebralno paralizo ICPS in Evropsko združenje servisov za osebe z invalidnostjo EASPD.

Na kratko o Sončku Dolenjske in Bele krajine:

Sonček Dolenjske in Bele krajine je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje oziroma invalidska organizacija invalidov s cerebralno paralizo in drugimi vrstami invalidnosti in njihovih zakonitih zastopnikov, ter strokovnih delavcev in drugih oseb, ki se združujejo zaradi zagovarjanja in zadovoljevanja posebnih potreb invalidov ter zastopanja njihovih interesov.

Osnovni cilj društva je izboljšanje kvalitete življenja oseb s cerebralno paralizo in drugimi vrstami invalidnosti. V statutu opredeljeni cilji in naloge kot so prizadevanja za zdravstveno in drugo oskrbo otrok s cerebralno paralizo, pomoč družini, seznanjanje javnosti s problematiko cerebralne paralize ter organiziranje konkretnih dejavnosti in pomoči članom, so stalnica v programih in delovanju društva.

Pustite komentar

Skip to content