Navigacija po podstraneh

Izobraževanje

Za starše otrok s cerebralno paralizo je eno najpomembnejših vprašanj, kakšna bo prihodnost njihovih otrok. Ali bodo lahko in kakšno šolo bodo obiskovali. Na to vprašanje jim ne morejo odgovoriti nit strokovnjaki, saj so oviranosti otroka in njihove sposobnosti pri vsakem otroku različne.

O tem, katera bo za posameznega otroka najboljša pot, bodo starši sproti ugotavljali skupaj s terapevti, ki otroka obravnavajo ter komisijo za usmerjanje. Odločali se bodo med rednimi in posebnimi izobraževalnimi programi v vrtcih in osnovnih šolah z različnimi oblikami podpore in pomoči.

Vemo, da je gibalna oviranost samo najbolj viden del posledic cerebralne paralize in da ima otrok lahko še vrsto dodatnih težav, ki niso vidne na prvi pogled (zaznavni in perceptivni primanjkljaji,…). Vsi, ki se v izobraževalnem sistemu srečajo z otrokom bi morali te posebnosti in težave poznati.


Viri in dodatne informacije

Skip to content