Navigacija po podstraneh

Funkcionalna električna stimulacija

Pionir funkcionalne električne stimulacije je F. Gračanin. V svojih študijah je dokazoval vpliv funkcionalne električne stimulacije (FES) na obnovo gibalne aktivnosti pri osebah z okvaro zgornjega motoričnega nevrona, med katere sodijo tudi otroci s CP. FES povzroči skrčenost mišic in vodi v funkcionalno uporaben gib. Raziskave, ki jih je Gračanin opisoval, so navajale, da FES vpliva na funkcionalno reorganizacijo internevronskega sistema, vzpostavljanje alternativnih poti in spremembe v morfologiji (notranji zgradbi) celic osrednjega živčevja.

Rezultati FES se lahko kažejo v izboljšani stoji na peti in simetriji hoje, dolgoročnega učinka pa večina raziskav ni dokazala.


Viri in dodatne informacije

Viri:

Skip to content