Navigacija po podstraneh

“Portage” program

“Portage” je vzgojno-izobraževalni program za otroke, ki imajo težave z učenjem osnovnih spretnosti, čemur botrujejo njihove fizične ali vedenjske motnje. Uporablja se pri otrocih od rojstva do četrtega leta starosti in se izvaja na domu družine otroka s posebnimi potrebami.

»Portage« program izhaja iz naslednjih predpostavk:

  • otroci s posebnimi potrebami so v prvi vrsti otroci in imajo enake potrebe in pravice kot vsi ostali,
  • vse otroke je potrebno spodbujati k doseganju vseh potencialov,
  • starši poznajo svojega otroka najbolje in so prvi in najpomembnejši učitelj svojemu otroku,
  • najučinkovitejša je čim zgodnejša obravnava.

»Portage« program izvajajo usposobljeni terapevti, ki najprej ocenijo otrokove kognitivne, motorične, socialne in  govorne sposobnosti. Strokovni tim skupaj s starši pripravi ustrezen program aktivnosti. Terapevt redno obiskuje družino na domu, in z otrokom izvaja aktivnosti ter beleži otrokov napredek. 


Viri in dodatne informacije

Skip to content