Navigacija po podstraneh

Spodbujanje motoričnih funkcij s pomočjo opazovanja

V septembrski številki revije Develpment Medicine & Child Neurology (vol 54., issue 9)  je objavljen zanimiv članek o raziskavi, ki so jo izvedli v Italiji, v katerem so preverili  učinek metode AOT pri  spodbujanju motorike zgornjih okončin pri otrocih s cerebralno paralizo s pomočjo opazovanja aktivnosti. Raziskavo je izvedel Giovanni Buccino na Univerzi Magna Graecia skupaj s sodelavci, ki delajo v praksi z otroki s cerebralno paralizo.

Pri načrtovanju raziskave so avtorji izhajali iz novih dognanj na področju neurorehabilitacije pri otrocih,  ki dokazujejo,  da opazovanje aktivnosti, ki jih izvajajo drugi, aktivira tudi pri opazovalcu nevronske strukture, ki so odgovorne za to motorično aktivnost. Tako so razvili metodo AOT (Action Observation Treatmen) – obravnava s pomočjo opazovanja aktivnosti.

Raziskava je potekala v letih 2009 in 2010; v njej je sodelovalo 15 otrok s cerebralno paralizo v dveh skupinah – 8 v poskusni skupini in 7 v kontrolni. Kriterij za vključitev v raziskavo je bila starost otroka med 6 in 11 let, IQ 70 ali več ter odsotnost večjih težav z vidom ali sluhom. 6 vključenih otrok je imelo levostransko hemiplegijo, 6 desnostransko hemiplegijo in trije tetraplegijo; 10 otrok je hodečih.

Otrokom v preizkusni skupini so predvajali videoposnetke s posnetimi običajnimi dnevnimi motoričnimi aktivnostmi, ki so tudi sicer poznane  predšolskim otrokom (prijemanje predmetov, uporaba svinčnika, igra z lego kockami…). Otrokom je bila dana naloga, da takoj po opazovanju posnetka, prikazano aktivnost ponovijo.

Kontrolni skupini so predvajali enako dolge posnetke z različnimi vsebinami (različni dokumentarni filmi iz področja geografije, zgodovine in podobno), ki pa niso vsebovale motorične aktivnosti.  Po ogledu filma so kontrolni skupini dali nalogo, da izvedejo enake motorične aktivnosti kot raziskovalna (ki pa si jih pred tem niso ogledali).

Otroci obeh skupin so bili v času trajanja raziskave vključeni v običajni terapevtski program.

Vse vključene otroke  so v času trajanja raziskave ocenjevali z ocenjevalno lestvico (Melbourne Assessment Scale) v dvotedenskih intervalih, rezultate pa statistično obdelali. Analiza je pokazala statistično pomembno razliko med skupinama.

Rezultati raziskave so pomembni iz dveh razlogov:  dajejo vpogled v razvoj in delovanje »zrcalnega« živčnega sistema in kar je še pomembneje – je eksperimentalni dokaz, da AOT lahko igra pomembno vlogo pri razvoju motoričnih funkcij rok pri šolskih otrocih s CP. Metoda AOT je enostavna za uporabo in se jo lahko popolnoma prilagodi potrebam otroka, postopek lahko izvajajo starši v domačem okolju.

Celoten članek si lahko preberete:
Improving upper limb motor functions through action observation treatment: a pilot study in children with cerebral palsy, Buccino, Arisi, Gough, Aprile, Ferri, Serotti, Tibeti, Fazzi, Developmental Medicine & Child Neurology,  september 2012 , vol 54, Issue 9 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1469-8749.2012.04334.x/abstract


Viri in dodatne informacije

Viri:

Iz sončkove knjižnjice:

Hulsegge Jan, Snoezelen Eine andere Welt: ein Buch für die Praxis, Marburg/Lahn: Bundesvereinigung Lebenshilfe für geistig Behinderte, Bundeszentrale, 1991 (K 166)

Skip to content