Zveza Sonček bo izvajalec osebne asistence

Deli:

S 1 . januarjem 2019 stopi v veljavo Zakon o osebni asistenci.  S  tem zakonom se ureja pravica do osebne asistence in način njenega uveljavljanja, z namenom omogočiti uporabniku z dolgotrajnimi telesnimi, duševnimi, intelektualnimi ali senzoričnimi okvarami, ki jo v povezavi z različnimi ovirami lahko omejujejo enakopravno, polno in učinkovito sodelovanje v družbi.

Osebna asistenca  je pomoč uporabniku pri vseh tistih opravilih in dejavnostih, ki jih uporabnik ne more izvajati sam zaradi vrste in stopnje invalidnosti, a jih vsakodnevno potrebuje doma in izven doma, da lahko živi neodvisno in aktivno. Uporabnikom, ki so upravičeni do osebne asistence, je zagotovljena izbira izvajalca osebne asistence in osebnega asistenta.

Zveza Sonček so.p. je oddala vlogo za registracijo za izvajalca osebne asistence.

Vse zainteresirane obveščamo, da če so ali bodo upravičeni do osebne asistence in bi jo želeli uveljavljati pri Zvezi Sonček, naj pošljejo informativno povpraševanje za zagotavljanje osebne asistence na elektronski naslov zveza@soncek.org.
 
Istočasno vabimo vse zainteresirane kandidate, ki bi jih delo osebnega asistenta zanimalo, da se prijavijo na elektronski naslov kadrovska@soncek.org. Kandidati morajo izpolnjevati pogoje, ki so v skladu z Zakonom o osebni asistenci.

Pustite komentar

Skip to content