Zveza Sonček izraža zaskrbljenost zaradi nestrpnosti

Deli:

Sonček – Zveza društev za cerebralno paralizo Slovenije so.p. kot reprezentativna, nacionalna invalidska organizacija izraža zaskrbljenost ob nedavnih dogodkih v Divači. Del stanovalcev socialnovarstvenega zavoda Dom na Krasu Dutovlje se bo do leta 2023 preselil v štiri hiše, ki jih zanje gradijo v Divači, a nekateri prebivalci Divače se s tem ne strinjajo.

Zveza Sonček izraža zaskrbljenost zaradi nestrpnosti do oseb z invalidnostjo ob izvajanju dezinstitucionalizacije in socialnega vključevanja. K spoštovanju obeh načel se je Slovenija zavezala že leta 2008, ko je ratificirala Konvencijo o pravicah invalidov (MKPI). MKPI v 19. členu izrecno zavezuje države članice, da osebam z invalidnostjo zagotavljajo možnosti za samostojno življenje in vključevanje v skupnost po lastni izbiri – kje in s kom bodo živeli, da jim ne bi bilo več treba prebivati v institucijah. Prav tako države članice zavezuje k zagotavljanju podpornih storitev v skupnosti.

V Zvezi Sonček menimo, da so se glede preselitve uporabnikov iz Doma na Krasu v Dutovljah v štiri stanovanjske skupine v Divači prebivalci tega kraja oziroma njihova civilna iniciativa odzvali nestrpno in diskriminatorno. Tak odziv je nesprejemljiv, še zlasti pa sklicevanje civilne iniciative na »normativ števila oseb s posebnimi potrebami na število prebivalcev«.

Slovenija se je kot pogodbenica MKPI zavezala sprejeti ukrepe za ozaveščanje celotne družbe o osebah z invalidnostjo in spodbujanje spoštovanja njihovih pravic in dostojanstva ter tudi za boj proti stereotipom, predsodkom in škodljivim ravnanjem v zvezi z osebami z invalidnostjo na vseh področjih življenja. Zveza Sonček meni, da je ena izmed osrednjih nalog javnih občil, da ustvarjajo podobo o osebah z invalidnostjo, ki bo v skladu z MKPI.

V Zvezi Sonček vnovič pozivamo Vlado RS, predvsem pa Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, da začne z uresničevanjem Konvencije o pravicah  oseb z invalidnostjo in izvaja aktivnosti za dezinstitucionalizacijo. To pomeni, da naj si prizadeva za razpršen dostop do primernih stanovanj za uporabnike z različnimi oviranostmi. Vlada oziroma ministrstvo pa naj začneta spoštovati tudi Sklepe Sveta EU o strategiji o pravicah invalidov za obdobje 2021–2030),1 s katerimi se le-ta zavzema za take strategije držav članic za samostojno in neodvisno življenje, ki bodo vključevale ustrezne nastanitvene in kakovostne storitve v skupnosti na podlagi individualnih potreb.

Svet EU je namreč 15. junija 2021 pozval države članice k spodbujanju razvoja socialnih storitev v skupnosti, osredotočenih na posameznika, ter samostojno življenje, ob upoštevanju prehoda iz življenja v instituciji v življenje v skupnosti. Razpoložljiva finančna sredstva EU naj bi se torej namenila za krepitev kakovosti storitev, ki zagotavljajo podporo v skupnosti in dostopnosti ter tudi za usposabljanjem osebja za podporne storitve, zagotovo pa ni primaren namen teh sredstev vlaganje v nove zidove novih institucij.

dr. Jasna Murgel
predsednica Zveze Sonček so. p.


1 Sklepi Sveta EU o Strategiji o pravicah oseb z invalidnostjo za obdobje 2021–2030 (Bruselj, 15. junij 2021 (OR. en) 9749/1/21 REV 1).

Pustite komentar

Skip to content